Fracking olönsam: lite nettoenergi – stora metangasutsläpp!

Det visade  David Knight på ett seminarium ”Fracking bra eller dåligt? för några veckor sedan, anordnat av Feasta -The Foundation for Economics of Sustainable. Att Feasta ordnar ett seminarium om fracking beror på ett stigande intresse i Europa. Men också för att amerikansk olje- och frackingindustri lobbar allt mer för en spridning utanför USA. På seminariet, som ägde rum i Wales, behandlades fracking utifrån ett EROI-perspektiv. M a o hur mycket energi måste man stoppa in i en process för att i slutändan få ut mer energi. (energy return on energy invested). David Knight inledde med att beskriva tekniken runt utvinning av shalegas.  Framför allt avslöjade han de stora läckage som sker vid all utvinning av gas och hur det påverkar klimatet. Hela 19 % av all gas försvinner! Ett faktum som bl a oljebolaget Shell totalt nonchalerar i sin reklam för gas. Vi får också besked om fracking är möjlig att introducera i Storbritannien och Irland inklusive det kommersiella utbytet av shalegas.   Energianalytiker David Hughes visar att skiffergas/shalegas bara ger ett EROI på 5. Det betyder att  en investering på 1 energienhet ger 5 energienheter tillbaka. Charles Hall som introducerade begreppet EROI, har just publicerat en bok, ”Energi och Wealth of Nations”. I boken skriver han att avancerade samhällen, som vårt, kräver ett EROI större än 15 för all slags energiproduktion. Annars skapas inte tillräckligt med nettoenergi för att upprätthålla livsmedelsproduktion, vattenförsörjning, bostäder, kultur, transport, kommunikation, för forskningen, sjukvård, försvar med mera. Metanläckage från konventionell och okonventionell gasproduktion är ett allvarligt och utbrett problem som inte uppmärksammas: År 2000 rapporterade USA Mineral Management Services att det finns 8000 läckande gaskällor i Mexikanska Golfen. Under 2006 meddelade norska oljemyndigheter att 18 % av norska gaskällor läcker. I Australien läcker 44 % av gaskällorna och av USA:s övergivna gaskällor läcker mer än 15 %  metangas kontinuerligt. Är okonventionell gas som shalegas bra för ekonomin? Vad kan vi lära oss av nordamerikanska erfarenheter? Arthur Berman är en högt respekterad analytiker i USA när det gäller produktion av skiffergas/shalegas. Följande skrev han år 2010: ”Skiffergas är i bästa fall marginellt lönsamt. Produktionsmodellen har misslyckats. Gasreserver har kraftigt överdrivits och 80% av licensierade reserver är outvecklad. Det egna kapitalet hos de inblandade gasutvinningsföretagen har i praktiken suddats ut. Tack vare hedgefonder har den ekonomiska utvecklingen ändå varit gynnsam. Men så är inte längre fallet”- ” Denna bild från Arthur Berman anger andelen gasbrunnar som började borras vid olika tidpunkter var torra eller producerar lite gas i slutet av år 2008. Det går stick i stäv med branschens egna påstående om  40-65 års produktion för t ex gasfältet Barnett. Sex års utvinning 2004-2009 för en typisk amerikanska shalegasföretag visar en platå i värdet av bevisade reserver (röda), en ökning av skulden (blå) och en nedgång i aktieägarnas kapital (grönt). Berman slutsats är att ”skiffergas i USA är ett kommersiellt misslyckanden och aktieägare är förlorarna.                   Under Feasta-seminariet om fracking redogjorde David grundligt för många andra aspekter på fossil- och förnybar energi. Som framgår av ovanstående diagram subventioneras fossilt bränsle 6 gånger mer än förnybart bränsle . ASPO Sverige har tidigare skrivit om fracking och redovisat många kritiska röster som otvetydigt avfärdar teknologin och dess möjligheter som enbart en enda stor börshype. Att USA genom fracking skulle bli exportör av olja och gas igen bedömde Kjell Aleklett på Globala energisystem som rena fantasifostret. Uttalandet gjordes på ett seminarium i våras i samband med ASPO Sveriges årsmöte . Hela seminariet på powerpoint inkl kommentarer: http://www.feasta.org/2012/05/26/fracking-good-or-fracking-bad/ Läs också bloggen Cruel Crude och ”Den förrädiska Shalegasen” och andra inlägg om fracking. http://www.peak-oil.se/2012/04/den-forradiska-shalegasenskiffergasen_08.htm Bloggen Get reallist redogör för optimismen i USA: http://www.getreallist.com/fuel-to-byrne.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Getreallist+%28GetRealList%29&utm_content=FeedBurner Investmentföretaget Yardeni Research har naturligtvis en avvikande uppfattning om shalegas: http://www.yardeni.com/ Tweet