”Den maximala produktionen av olja i världen är här!”

Detta uttalande kom från Dave Demshur på Oil & Gas Conference i Denver i augusti. Han är VD för ett nederländskt företag, Core Labs, som analyserar borresultat för alla stora företag och hundratals mindre företag i den globala energibranschen. Dave Demshur delade sina tankar och syn på framtidens oljeproduktion på det årliga seminariet som samlat 121 olika företag inom oljebranschen Redan 2008 antydde IEA, OECD:s energiorganisation att maximal produktion, peakoil, inträffade i världen redan 2005 för den betydelsefulla crude oil. Det var ett synnerligen välkommet besked för alla dem som vill ha en omedelbar omställning av samhället till mindre mängd olja. Över 80 % av världen transporter sker med fossilt bränsle och en stor del av livsmedelsproduktionen skulle upphöra utan fossilt bränsle främst olja. Men peakoil har samtidigt förnekats och debatterats sedan dess av alla dem som har intresse av att vidmakthålla en tro på Business As Usual. Det är lätt att glömma bort att oljebolagen, t ex BP härbärgerar enorma mängder brittiskt pensionskapital, som vid ett kursfall skulle minska drastiskt och få stora konsekvenser för brittiska ekonomi och pensionstagare. se Chris Martensons artikel: http://www.peakprosperity.com/blog/economy-set-starve/48474 Och hoppet om en fortsatt oljedriven tillväxtekonomi har vilat på ännu ej upptäckta konventionella oljekällor, bl a några få icke prospekterade omstridda områden i Kinesiska sjön och djuphavsborrning i Arktis, inklusive utvinning av okonventionell olja som tjärsand resp shaleoil. Dessa har visserligen i USA börjat leverera olja men inte i alls i den omfattnings om utlovades, trots massiva investeringar från kapitalet på Wall Street. Kjell Aleklett skriver i sin blogg: Jag uppfattar konferensen som ett forum för aktörer som vill visa upp sig för investerare och den samlade bilden är att det finns ofantligt många bolag som är involverade i den okonventionella olje- och gasaktiviteterna i USA. Många ser möjligheten att komma in och göra sig en förmögenhet. Det påminner mycket om guldruschen under 1800-talet. Vi skall inte förneka att det finns produktionsmöjligheter för okonventionell olja och gas och många bäckar små kan bli en liten å. Vad det gäller oljan så anser USA:s energimyndighet (EIA) att flödet kommer att bli omkring en miljon fat om dagen, viket är under 2%.. med mitt tillägg….av den årliga produktionen av olja i världen och ca 10 % av den olja som konsumeras i USA. https://aleklett.wordpress.com/2012/09/10/energy-expert-says-worlds-oil-production-has-peaked/ Demshur blev tillfrågad om framtida optimistiska förutsägelser om ökad produktion av  olja, men var då nedtonad. I själva verket ser han den framtida oljeproduktionen som platt eller åt det hållet från Mexiko, Irak, Iran, Nordsjön, Ryssland och förvånande nog även från – Saudiarabien. Dave Demshur liksom Kjell Aleklett på Globala Energisystem i Uppsala är ”peak oil” förespråkare, vilket innebär att vid en viss tidpunkt når vi maximal produktion av olja i världen, som planar ut och sedan minskar. Demshur konstaterar att vi nu har nått maximal produktion av olja sk. peakoil, för all produktion av olja även inklusive okonventionella oljor som tjärsand och oljeskiffer. Och det skedde under 2012. Han uppskattar att den maximala produktionen av olja i världen under 2012 i genomsnitt blir 88 miljoner fat per dag. Att forskning på Globala energisystem har trovärdighet det vet vi genom bl a de 30-tal publicerade peer reviewed artiklar och flera doktorsavhandlingar de senaste 10 åren. Då är frågan, vilken trovärdighet har Core Lab? Genom sin position i oljebranschen har företaget Core Labs skaffat sig en unik inblick i prospektering och oljeutvinning runt om i världen och kan förmedla det stora ”oljeperspektivet”, som en biprodukt av sin normala affärsverksamhet. Dessutom samlar Core Labs löpande data om aktuell status för alla stora olje- och gaskällor i världen. Företaget har 70 kontor i 50 länder över hela världen och en årsomsättningen på 1 miljarder dollar. Läs mer om Core lab på: http://www.news-press.com/article/20120826/BUSINESS/308260019/Energy-expert-says-world-s-oil-production-has-peaked När kommer svenska politiker och näringsliv vakna inför detta ödesmättade faktum och börja tala klartext om brist på bränsle med ännu högre bränslepriser. Förnekelsens tid är förbi. Medborgarna måste få en chans att vakna ur oljedrömmen och fortsatt business as usual. Sverige tillhör ett de mest oljeberoende länderna i världen med en stor exportindustri. När kommer kommuner och landsting starta omställning av sina verksamheter? Det är deras uppdrag från sina väljare! Och till sist när kan vi få en hederlig och sansad diskussion i media om det annorlunda samhälle med allt mindre olja och energi som vi så sakta håller på att glida in i, vare sig vi vill eller inte. Läs ett av det mest lästa inläggen på ASPO Sverige: En värld utan olja hemska tanke, ingen mat, ingen bil och ständigt frusen! En värld utan olja – hemska tanke – ingen bil, lite mat och ständigt frusen! Läs mer om Kjell Aleklett, Peakoil, IEA på bloggen Cornucopia: http://cornucopia.cornubot.se/search?ie=UTF-8&q=Kjell+Aleklett&sa=S%C3%B6k Eller olika artiklar på bloggen Flute bl a om den officiella förnekelsen: http://flutetankar.blogspot.se/2012/03/ystein-noreng-och-peak-oil.html Tweet