Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

”Den maximala produktionen av olja i världen är här!”

Print Friendly, PDF & Email

Detta uttalande kom från Dave Demshur på Oil & Gas Conference i Denver i augusti. Han är VD för ett nederländskt företag, Core Labs, som analyserar borresultat för alla stora företag och hundratals mindre företag i den globala energibranschen.
Dave Demshur delade sina tankar och syn på framtidens oljeproduktion på det årliga seminariet som samlat 121 olika företag inom oljebranschen

Redan 2008 antydde IEA, OECD:s energiorganisation att maximal produktion, peakoil, inträffade i världen redan 2005 för den betydelsefulla crude oil. Det var ett synnerligen välkommet besked för alla dem som vill ha en omedelbar omställning av samhället till mindre mängd olja. Över 80 % av världen transporter sker med fossilt bränsle och en stor del av livsmedelsproduktionen skulle upphöra utan fossilt bränsle främst olja.
Men peakoil har samtidigt förnekats och debatterats sedan dess av alla dem som har intresse av att vidmakthålla en tro på Business As Usual. Det är lätt att glömma bort att oljebolagen, t ex BP härbärgerar enorma mängder brittiskt pensionskapital, som vid ett kursfall skulle minska drastiskt och få stora konsekvenser för brittiska ekonomi och pensionstagare. se Chris Martensons artikel: http://www.peakprosperity.com/blog/economy-set-starve/48474

Och hoppet om en fortsatt oljedriven tillväxtekonomi har vilat på ännu ej upptäckta konventionella oljekällor, bl a några få icke prospekterade omstridda områden i Kinesiska sjön och djuphavsborrning i Arktis, inklusive utvinning av okonventionell olja som tjärsand resp shaleoil. Dessa har visserligen i USA börjat leverera olja men inte i alls i den omfattnings om utlovades, trots massiva investeringar från kapitalet på Wall Street.

Kjell Aleklett skriver i sin blogg:
Jag uppfattar konferensen som ett forum för aktörer som vill visa upp sig för investerare och den samlade bilden är att det finns ofantligt många bolag som är involverade i den okonventionella olje- och gasaktiviteterna i USA. Många ser möjligheten att komma in och göra sig en förmögenhet. Det påminner mycket om guldruschen under 1800-talet. Vi skall inte förneka att det finns produktionsmöjligheter för okonventionell olja och gas och många bäckar små kan bli en liten å. Vad det gäller oljan så anser USA:s energimyndighet (EIA) att flödet kommer att bli omkring en miljon fat om dagen, viket är under 2%..
med mitt tillägg….av den årliga produktionen av olja i världen och ca 10 % av den olja som konsumeras i USA.
https://aleklett.wordpress.com/2012/09/10/energy-expert-says-worlds-oil-production-has-peaked/

Demshur blev tillfrågad om framtida optimistiska förutsägelser om ökad produktion av  olja, men var då nedtonad. I själva verket ser han den framtida oljeproduktionen som platt eller åt det hållet från Mexiko, Irak, Iran, Nordsjön, Ryssland och förvånande nog även från – Saudiarabien.

Dave Demshur liksom Kjell Aleklett på Globala Energisystem i Uppsala är ”peak oil” förespråkare, vilket innebär att vid en viss tidpunkt når vi maximal produktion av olja i världen, som planar ut och sedan minskar. Demshur konstaterar att vi nu har nått maximal produktion av olja sk. peakoil, för all produktion av olja även inklusive okonventionella oljor som tjärsand och oljeskiffer. Och det skedde under 2012. Han uppskattar att den maximala produktionen av olja i världen under 2012 i genomsnitt blir 88 miljoner fat per dag.

Att forskning på Globala energisystem har trovärdighet det vet vi genom bl a de 30-tal publicerade peer reviewed artiklar och flera doktorsavhandlingar de senaste 10 åren. Då är frågan, vilken trovärdighet har Core Lab? Genom sin position i oljebranschen har företaget Core Labs skaffat sig en unik inblick i prospektering och oljeutvinning runt om i världen och kan förmedla det stora ”oljeperspektivet”, som en biprodukt av sin normala affärsverksamhet. Dessutom samlar Core Labs löpande data om aktuell status för alla stora olje- och gaskällor i världen. Företaget har 70 kontor i 50 länder över hela världen och en årsomsättningen på 1 miljarder dollar. Läs mer om Core lab på: http://www.news-press.com/article/20120826/BUSINESS/308260019/Energy-expert-says-world-s-oil-production-has-peaked

När kommer svenska politiker och näringsliv vakna inför detta ödesmättade faktum och börja tala klartext om brist på bränsle med ännu högre bränslepriser. Förnekelsens tid är förbi. Medborgarna måste få en chans att vakna ur oljedrömmen och fortsatt business as usual.

Sverige tillhör ett de mest oljeberoende länderna i världen med en stor exportindustri. När kommer kommuner och landsting starta omställning av sina verksamheter? Det är deras uppdrag från sina väljare! Och till sist när kan vi få en hederlig och sansad diskussion i media om det annorlunda samhälle med allt mindre olja och energi som vi så sakta håller på att glida in i, vare sig vi vill eller inte. Läs ett av det mest lästa inläggen på ASPO Sverige: En värld utan olja hemska tanke, ingen mat, ingen bil och ständigt frusen!

En värld utan olja – hemska tanke – ingen bil, lite mat och ständigt frusen!

Läs mer om Kjell Aleklett, Peakoil, IEA på bloggen Cornucopia: http://cornucopia.cornubot.se/search?ie=UTF-8&q=Kjell+Aleklett&sa=S%C3%B6k

Eller olika artiklar på bloggen Flute bl a om den officiella förnekelsen: http://flutetankar.blogspot.se/2012/03/ystein-noreng-och-peak-oil.html

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....