Begrepp mm.

Print Friendly, PDF & Email

Här kommer vi att förklara olika begrepp och ord som finns och som rör området. Vi kommer att fylla på varefter orden dyker upp, och kom med förslag på ord som vi ska förklara.

A, B, C, D

Antropogena, av grekiskans anthropos = människa och genese = skapat

ASPO, står för Association for the Study of Peak Oil and Gas

Barrel UK, Fat lika med 163 l.

Barrel US, Oljefat lika med 159 l olja.

BNP, Bruttonationalprodukt är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land.

BTU,  British Thermal Unit, ett energi mått som = 1000 joule. 4 BTU=1 calori, 70 BTU = energi för att värma en kaffekopp.

clo, ett mått på kläders isolerande effekt. Se inlägg.

E, F, G, H

Effekt, mängden arbete uträttat per tidsenhet.

EIA, Energy Information Administration USA’s energimyndighet.

EIR, Energy Intensity Ratio, mäter hur mycket vinst som genereras av energikonsumenter relativt energi producenter

ELM, Export Land Modellen, samband mellan ett lands oljeproduktion, konsumtion och export.

Energi, ”utfört arbete”, eller total mängd kraft spenderad eller lagrad, det vill säga effekt gånger tid. Energi är oförstörbart.

Entropi, är ett begrepp med ursprung i termodynamiken och kan sägas vara ett mått på oordningen hos ett tillstånd.

EROI, Energy return on investment eller Energi utfall på investering. Det går åt energi föra att utvinna energi.

Exergi, är ett kvalitetsmått på energi. 1 kWh el har ett värde på 1, men 10 liter 100 °C varmvatten har ca 0,2 som exergivärde, men det innehåller också 1 kWh. Men man kan använda elenergin till mycket mer. Se även inlägget.

Exponentiell tillväxt, när mängden individer, celler, kapital etc. oavbrutet ökar i konstant proportion till den aktuella mängden. 1% = dubblering på 70 år, 10% = dubblering på 7 år

FIAT pengar, Statlig pengar som varken är lagligt konvertibel till någon annan sak, inte heller fast i värde i termer av någon objektiv mått.

Gallon UK, 4,55 liter

Gallon US ,4,4 liter

I, J, K, L

IEA, International Energy Agency, energimyndighet för 28 industriländer däribland Sverige, gör prognoser och stöder de olika ländernas energimyndigheter.

IPCC, FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Jevons, William Stanley, född 1835, död 1882 känd för Paradoxen om energibesparing.

M, N, O, P

NTE, near-term-extinction, Nära förestående utrotning.
oljeekvivalent, oe, 1 ton oe =11,63 MWh

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling grundades 1960 och är ett samarbetsorgan för 30 länders regeringar, med säte i Paris.

OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries En kartell av 12 olje exporterande länder främst i mellersta östern, med säte i Wien.

Q, R, S, T

REM, en äldre enhet för strålningsdos, röntgen-equivalent man, 100 REM ~ 1 sievert

RRR, “Reserves Replacement Ratio eller hur mycket olja som hittas i förhållande till reserverna.

Sievert, är en storhet för ekvivalent dos och effektiv dos. Se en karta över olika doser.

Sällsynta jordarts metaller, hit räknas skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantanoiderna.

periodiska systemet med sällsynta jordartsmetaller

U, V, X, Y

Z, Å, Ä, Ö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *