Energisida

Print Friendly, PDF & Email

Sida om de huvudsakliga energikällorna globalt.

En liten film om vår historia.

[youtube id=”cJ-J91SwP8w”]

År 2012 enligt BP Energy Outlook i Mtoe, miljoner ton oljeekvivalent

Olja 4 130 och står i dag för 33%

Kol 3 731 och står i dag för 30%

Naturgas 2 987 och står i dag för 24%

Uran 560 och står i dag för 4,5%

Vattenkraft 831 och står i dag för 6,8 %

Förnybart vind, sol etc 237 och står i dag för 1,7%

För Sverige har Energimyndigheten en skrift som heter Energiläget och de senaste siffrorna på denna sida.

En intressant skrift om energi och nerbrutet på olika nivåer och vilka alternativ som finns och vad dessa kan ge.