Naturgas

Print Friendly, PDF & Email

Naturgasfossilgas, äldre benämning jordgas, är en blandning av gaser, främst kolvätensåsom metan, som finns i jordskorpan. Naturgas utvinns främst ur separata gasfyndigheter i jordskorpan, eller i samband med oljeutvinningen. Från Wikipedia.

Gaspriser i USA.

Det finns en sida med statistik över olja, kol och naturgas per land, hur mycket som utvinns, konsumeras och export/import.

Tillbaka till Energisidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *