• Ekonomi - Energi - Politik

    Peakoil går inte att lösa – är ett predikament

    ASPO Sverige har en trogen skara läsare. Från departement, myndigheter, politiker, media och medborgare som delar vår oro för samhället och vår välfärd  inför konsekvenserna av mindre mängd energi och då främst olja. Hela vårt samhälle, vår ekonomiska tillväxt och i stort sett alla dess funktioner inkl förnybar energi! vilar på fortsatt tillgång på billigt flytande bränsle, främst olja. Utan ständigt mer olja kollapsar vår samhälle och vårt ekonomiska system. Och att förnybar energi skulle kunna ersätta olja och fossilt bränsle är dessvärre än villfarelse som dessvärre omhuldas av de flesta politiker i den svenska riksdagen. Det verkar t o m råda konsensus kring en…