Ekonomi - Energi - Politik

Peakoil går inte att lösa – är ett predikament

Print Friendly, PDF & Email
ASPO Sverige har en trogen skara läsare. Från departement, myndigheter, politiker, media och medborgare som delar vår oro för samhället och vår välfärd  inför konsekvenserna av mindre mängd energi och då främst olja. Hela vårt samhälle, vår ekonomiska tillväxt och i stort sett alla dess funktioner inkl förnybar energi! vilar på fortsatt tillgång på billigt flytande bränsle, främst olja. Utan ständigt mer olja kollapsar vår samhälle och vårt ekonomiska system. Och att förnybar energi skulle kunna ersätta olja och fossilt bränsle är dessvärre än villfarelse som dessvärre omhuldas av de flesta politiker i den svenska riksdagen.
Det verkar t o m råda konsensus kring en officiell förnekelse av en kommande brist på energi och olja. Detta kombineras ofta med att vi kan lösa energifrågan. Att det skulle vara ett problem. Inget kan vara felaktigare!  Kommande brist på energi, främst olja är inget problem utan det är ett predikament. Något vi inte kan lösa politiskt eller med hjälp av vetenskap och forskning, utan endast kan anpassa och förhålla oss till.  
ASPO Sverige försöker därför sprida kunskaper om konsekvenserna av peakoil för samhället, vår välfärd och peka på sambandet mellan energi, ekonomi och ekologi och behovet av en omedelbar omställning till mindre mängd flytande bränsle. Kanske hälften av vad vi har idag, redan om 15 år. För att klara detta behövs en plan B.  Och det är glädjande att det är vad som sker ute i några kommuner bl a Knivsta och Allingsås. Men för att får fart på den stora omställningen krävs att den stora förnekelsen undanröjas och ersättas av en samsyn om vilken verklighet som vi håller på att glida in i. I skuggan av nuvarande finansiella kris.
Därför är det uppmuntrande  för oss som jobbar med detta opinionsarbete att läsa signaturen Kentas kommentar på vår blogg, om vad som händer ute i samhället, trots politikernas fortsatta handlingsförlamning och förnekelse.
Det märks tydligt i dagarna när Borg och Alliansen lägger en ny statsbudget för det kommande året. Inte en antydan om att vår galant skötta ekonomi i staten bygger på goda statsinkomster som i sin tur vilar på god tillgång på fossil energi, främst olja från Ryssland!!! Vår största välgörare tack vare att Sverige, genom sina multinationella oljebolag, får importera 50 % av den olja vi använder från Ryssland!
Så det gäller att vår oljeman Carl Bildt (Ni vet Lundin Oil, som gjorde honom ekonomisk oberoende) håller tungan rätt i mun och inte skapar onödiga spänningar med vår historiskt sett störste fiende.
Håll till godo!
september 5th, 2012 at 0b4:03 Jag vill till att börja med säga TACK till er som är så aktiva i detta forum! Framförallt Martin Saar och Farfar men även andra verkar vara mycket aktiva här. Ni har allesamman bidragit till att jag har kunnat förse mig med kunskaper som jag sedan har vidareförmedlat till ett antal människor.

Jag fick höra om Aspo´s existens första gången när jag läste Gunnar Lindstedts bok ”Olja” som gavs ut av Ordfront (?) 2005. Han skriver där om Aspo, Kjell Aleklett och Colin Campbell mm mm…Jag blev så tagen av Lindstedts bok att jag började läsa mer…och mer…och sedan, ännu mer…tillslut hade jag kommit till en punkt att jag förstod ganska mycket av kopplingarna mellan olja, krig, tillväxt, politik, samhälle…ja, helt enkelt om hur ”det hänger ihop”, att oljan är som blodet i våra kroppar som förser den med syre för att den ska kunna leva…
Ämnet fick mig t o m att gå tillbaks till skolbänken för att komplettera mina misslyckade gymnasieinsatser från 90-talet. Jag var säker på att samhällsinstitutionen vid Göteborgs Folkhögskola skulle förse mig med ännu mer kött på benen ang. peak oil-problematiken men till min stora förvåning blev jag hånad av hela skolans lärarkår, inklusive samhällslärarna. Jag bemöttes helt enkelt av den där ”-Men du..lilla du, ta och tona ner lite nu…”-attityden. Jag blev sedd som skolans ”konspirationsnisse”. Vad göra av min frustration? Jag är ingen konspirationsnisse bara för att jag törs tänka utanför ”konsenus”, tänkte jag.

Då bestämde jag mig för att spela deras eget spel på deras egen bana, i deras egen arena: Skriva en uppsats med tunga redovisade källor!
Sagt och gjort. Jag satt i tre månader, fast jag bara behövde spendera två. Tio timmar om dagen ibland. Istället för fem källor angav jag ett dussin. Jag hävisade till ovan nämda professorer, geologer, journalister, IEA´s officiella rapporter, Bp´s egna rapporter, SLU´s senaste forskning…Jag redogjorde för Hubbert´s teorier, De Sju Systrarna. Rubbet. Ja, fan vad jag pluggade! Och jag lärde mig skiten utantill!
Sedan skulle detta även redovisas muntligt, i minst femton minuter inför klassen. ”Tänk inte på tiden, sa lärarn hade sin 60-årsdag blott som en liten prick i backspegeln”. ”Töm ämnet bara…” Okej då, nu jävlar ska du få höra om samhället anno 2011, tänkte jag och körde sen på fri hand i över en timme! Och klassen var tyst. Lärarn blek i ansiktet…efteråt kom han fram och sa att mitt arbete, en sketen gymnasieuppsats ”står på gränsen till riktig forskning”. Elevernas världsbild hade fått sig en rejäl törn. Sen blev jag inbjuden till fler redovisningar och snart var hela Göteborgs Folkhögskola indragen.
Det var debatt i korridorerna, folk blev knäckta, ville inte tänka om men de kände att det var försent att vända tillbaks till sina gamla tankegångar…samhällsdelen måste modernisera sin undervisning…fler ville skriva om peak oil och hållbar utveckling, framtidens energi osv…och Kneta (alltså jag) blev känd som Peak Oil-killen istället för domedagsprofeten. Min frustration ledde till att ca 150 personer helt plötsligt började vända sina blickar åt rätt håll. Och bäst av allt: Min samhällslärare insåg att han måste uppdatera sig och läsa den senaste litteraturen i ämnet och ta in det i sin undervisning!

Varför skriver jag så mycket om detta då??? Jo, det är helt enkelt därför att utan ASPO´s existens hade det blivit mycket, mycket svårare att genomföra denna uppgift, för att inte säga omöjligt. Ni som är engagerade i organisationen kanske känner att det är hopplöst ibland, att ni aldrig får nåt gehör. Men det finns faktiskt såna halvgalningar som jag, som blir påtagligt berörda av ert engagemang. I mina ögon är de som driver Aspo verkligen hjältar som med sina ringa medel faktiskt försöker göra nåt för att vi ska få en lite trevligare värld att leva i.
Lönen för er möda borde väl ändå vara att det finns folk som lyssnar? Det finns folk som lyssnar. Och när jag började lyssna, ja då fick ni med ytterligare 150 pers på kuppen…vi blir fler och fler…tack vare såna som ni!!!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

15 Comments on “Peakoil går inte att lösa – är ett predikament

 1. ”Kneta” om du läser professor Alf Hornborgs bok (2010) ”Myten om maskinen” får du ännu mer kött på benen – ytterligare en ögonöppnare av rang kan jag lova.

  ”Martin” Man talar oftast om den stora ”Omställningen” men jag tycker det ger en lite skev bild, eftersom man kan få uppfattningen att vi bara har att ställa om och sedan köra vidare med BAU. Jag tycker att den stora ”Anpassningen” är mera relevant i sammanhanget – anpassning till mindre av allt till en nivå som framtidens förutsättningar medger, även om det är en mycket tuffare beskrivning av kommande tider.

 2. Tack Bengt, för boktipset! Jag ska hålla utkik efter den boken och läsa den så fort jag kommer över den. Skulle också väldigt gärna vilja veta om Kjell Alekletts bok ”Peaking at peak oil” kommer ut på svenska snart? Nån som vet?

  Johan Landgren: Känns jättekul att kunna ge lite extra energi till de som jobbar hårt för att vi ska få en korrekt bild av den kommande energiproblematiken!

 3. Hej Bengt! Visst det är semantik vilket ord man använder. I mitt fall har jag valt omställning som är en kvarleva från min anställning på Stockholm stad och projektet ”Konsumera Smartare och minska växthuseffekten” inom stadens handlingsprogram mot växthusgaser. Inom staden pratade man om anpassning, Själv valde jag omställning, då jag uppfattade detta begrepp betydligt tuffare än anpassning. Men det är kanske en smaksak!? Att ställa om upplever jag själv mkt mer definitivt är att anpassa sig.

 4. Mycket strongt av dig Kneta att så målmedvetet söka en djupare kunskap utanför de vanliga dimridå-kanalerna och föra ut denna helt avgörande framtidsfråga på ett bra sätt till hela klassen ! Mycket uppmuntrande !

 5. Jag vill härmed tacka Kneta för det överdrivna berömmet. Samtidigt vill jag härmed sprida allvaret i den varning Tim Garrett,s i sin forskning kommit fram till. Jag själv trodde inte att planetens förråd av fossila bränslen skulle räcka till för det scenario han beskriver, men jag får ge mig.

  Hjälp till att sprida detta: http://www.youtube.com/watch?v=FtfhRGXTdp4

  Människan och så även allt liv ovanför havens yta på denna planet står inför total utrotning inom hundra år. Själv har jag både barn och barnbarn vilket har gjort att jag förbereder mig så gott jag kan. Detta är ingen lek längre, men förändringen måste komma underifrån. Det är vi små människor som måste kräva en omställningen till något hållbart. Våra så kallade ledare har sina karriärer att tänka på.

 6. Hej Kneta!
  Är ett par dagar sen men hoppas att du läser det här ändå. Beundrar din flit och mod – jag vet vad som krävs för att genomföra ett sådant projekt.
  Jag har ett – totalt ovetande – bostadskomplex att övertyga om hur situationen ser ut, det går fruktansvärt trögt. Responsen hittills är ungefär ”vi kan ändå inte rädda världen”. Finns det någon möjlighet för mig att ta del av din uppsats?

  Har du lagt ut uppsatsen på nätet någonstans?

  Jag behöver argument och fakta som får människor att lyssna och letar efter tips överallt. Min svårighet är inte så mycket fakta som att få människor att överge uppfattningen ”det angår inte mig”, och du lyckades ju. Om jag kan lära mig av dig kanske det här 45-åriga bostadskomplexet kan fortsätta fungera i 45 år till ;)

 7. Och jag har precis fått 50+ KTH-studenter att ”ta in” peak oil och resursproblematiker i min nya kurs om ”hållbarhet och medieteknik”. En student sa ”jag har läst här i över tre år – och så får man reda på det här *nu*…”. Underförstått att hon alltså hade velat höra det mycket tidigare.

  Se vidare:
  http://dm2573-2012.blogspot.se/2012/09/lecture-4-sept-11-13-15-daniel-pargman.html
  http://dm2573-2012.blogspot.se/2012/09/lecture-6-sept-17-17-19-nate-hagens.html
  http://dm2573-2012.blogspot.se/2012/09/instructions-for-seminar-4.html

  Inför seminariet (förra veckan) fick studenterna jobba med denna fråga:

  Is it prudent (wise) for individuals, companies and/or societies to prepare for a future of materials and energy scarcity and/or negative economic growth – or is it just plain stupid? Why? Furthermore, if these are issues that we should care and think about, do you have any suggestions for possible implications for ICT and media (production, distribution, use, disposal)?
  Although it can be difficult, you might also consider what (if any) the implications are for you in the future that you personally think we are most likely to face.

  Varsågoda och ”låna” relevanta delar för den som vill lägga in ett Peak Oil-pass i sin undervisning…

  /Daniel

 8. Jag vill inte lämna ut de dokument som studenterna har skrivit inom ramen för kursen, men jag skulle kunna prata lite om mina reflektioner utifrån deras reflektioner samt andra tankar efter att kursen är avslutat (i mitten av oktober).

 9. Daniel, det är gott nog. Men skulle vi i ASPOs regi kunna ordna en liten träff och ett litet samtal kring detta? T ex rest Pelikan en söndag em?

 10. Javisst, det skulle gå bra. Just nu pågår fortfarande kursen och den är alltså färdig i mitten av oktober. Jag kanske skulle behöva lite tid att återhämta mig och reflektera, men i princip när som helst efter oktober går bra.

 11. Dave Demshur liksom Kjell Aleklett på Globala Energisystem i Uppsala är ”peak oil” förespråkare, vilket innebär att vid en viss tidpunkt når vi maximal produktion av olja i världen, som planar ut och sedan minskar. Demshur konstaterar att vi nu har nått maximal produktion av olja sk. peakoil, för all produktion av olja även inklusive okonventionella oljor som tjärsand och oljeskiffer. Och det skedde under 2012. Han uppskattar att den maximala produktionen av olja i världen under 2012 i genomsnitt blir 88 miljoner fat per dag.

 12. Kol och olja är de fundament varmed industrialiseringen bygger på. De sågs när de kom som lösningen på det mesta, då de både kunde ge värme och kraft åt industrin i västvärlden. Ångmaskinen var länge den alltigenom drivande kraften. Men i slutet av 1800-talet började också elen få en betydelse av allmän karaktär i samhället. Det var främst gatubelysningen som elektrifierades. Det första kommunala elverket byggdes år 1885 i Härnösand. Glödlamporna kom ungefär vid samma tid och när dessa kom blev alltfler hem och samhället upplysta genom el.

Comments are closed.