Ekonomi - Energi - Politik

År 2030 går all oljeexport till Kina och Indien

Print Friendly, PDF & Email

Det är med bävan som den oberoende oljegeologen Jeffrey Brown har sett hur den globala oljeexporten gått ned sedan 2006. Minskningen kan tyckas liten just nu. Men den är bestående och kommer att växa i takt med efterfrågan på olja hos de snabbt växande ekonomierna i Asien, särskilt Kina och Indien.

Om trenden skulle fortsätta innebär det att Kina och Indien skulle förbruka all olja som finns tillgänglig för export omkring år 2030. Jeffrey Brown förutspår att hälften av all oljeexport som någonsin kommer att levereras, från och med nu, kommer att ha levererats före år 2024. Förlusten av så stora exportkvantiteter av olja innebär att läget för våra ekonomier kommer att bli mycket akut, inom en nära framtid.

 

Och vad gör regeringen eller Energimyndigheten nu när den globala nettoexporten minskar och allt fler tidigare exportörer av olja faller ifrån och blir importörer? Ingenting utan förlitar sig på grannen i öster Ryssland som idag förser oss med 50 % av all den olja vi använder i Sverige. Hur länge och till vilket pris kommer vi att kunna importera olja från Ryssland? Nät ska svenska politiker och media vakna upp ur sin törnrosasömn och inse vilken verklighet vi glider in i vare sig vi vill eller inte. Dax för en plan B om det värsta skulle hända.

Jeffrey Brown är skapare av exportlandmodellen som beräknar när ett oljexporterande land upphör med sin export av olja. Denna artikel bygger bland annat på fakta från utvecklingen i Storbritannien och Indonesien som tillhör de länder som nåde maximal produktion, peakoil, för över 10 år sedan.

Läs mer:  http://resourceinsights.blogspot.se/2012/09/global-oil-exports-in-decline-since.html

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

8 Comments on “År 2030 går all oljeexport till Kina och Indien

 1. Det verkar som att oljeproduktionen sprids en del i världen och kommer spridas än mer iochmed shale-revolutionen, deep water, GTL, CTL etc. Att exporten minskar balanseras till viss del av att exempelvis USA minskar sitt importberoende genom mer inhemsk produktion.

  Sen ska man komma ihåg att trender inte går att extrapolera sådär. Regimer som är beroende av oljeinkomster för sin fortlevnad kommer avveckla de inhemska subsidierna och det kommer att hålla tillbaka deras egen konsumtion. Dessutom kommer länder som Saudi, UAE, Iran, Ryssland mfl bygga kärnkraft för att frigöra gas och olja för export.

 2. Och det är precis detta Jeffrey Brown analyserar, modellerar och värderar i artikeln. Som vanligt Jeppen är du smartare, har djupare kunskaper än auktoriteter inom oljebranschen. Föreslår att du reder ut problematiken och berättar hur det är med fakta i stället för lösa antaganden.

 3. Vad oljebranschen anser (inte bara en fringe-gubbe) går väl att se i olje-kontrakten för framtida leverans. Leverans vid årsskiftet 15/16 är billigare än dagens pris.

 4. Du brukar vara förnuftig i dina kommentarer Jeppen. Här har du dock något att bita i:

  Att marknaden tror att oljepriset är låg år 2015/2016 säger inte så mycket om utbudet. Titta tillbaks några år så ser man att när utbudet går ner så gör priset det också och vise versa! Alltså en negativ priselasticitet för oljan? Paradoxalt, inte sant? Men så ser det ut.

  Att oljeproduktionen sprids över världen håller jag inte med om. Möjligtvis är det sant procentuellt över extremt lång tid (när all konventionell olja sinat finsn bara biodrivmedel kvar) men hittills är det ”prognoser” som säger att shale kommer sprida sig över världen, det har ännu inte hänt.

  Om det är några trender som ska betraktas som stabila så är det just att oljekonsumtionen alltid stiger i diktaturer. Precis som du säger möter regimen för elelr senare problemet med att antingen ta bort inhemska subsidier eller förlora exportinkomster. Finns dock inget land som avskaffat sina subsidier utan att regimen blivit avsatt så då kan du tänka vilket alternativ som är mest troligt?

 5. Bra kommentar Jeppen. Skiffergas har förändrat förutsättningarna totalt och gör att kalkylerna behöver ses över

 6. Marcus, vet inte om du läst tidigare inlägg här om skiffergas resp skifferolja. Om inte läs om denna energihype som pågår. Vår bloggranne Crude Oil har idag ett intressant inlägg om detta från vår systerorganisation ASPO USA:

  ”Översvallande Prognoser för ökad oljeproduktion i Nordamerika Baseras på Vilseledande Data
  I ett brev till Energiminister Steven Chu och EIA administratör Adam Sieminski, underströk ASPO-USA att DOE och EIA måste stå för ett självständigt, oberoende och eftertänksamt perspektiv för att stå emot den hypade störtfloden från media och industrin ”om en ny era av överflöd i olja”. Brevet pekar på överoptimistiska prognoser från industri och media om ökad oljeproduktion i Nordamerika och citerar att sådana påståenden är överdrivna och baserade på förvrängda data.

  ”De blandar ihop olja i marken med faktiskt oljeutbud levererad till marknaden, de överdriver potentialen för teknologin och underskattar de ökande kostnaderna och svårigheterna att utvinna ny olja” sa Jim Baldauf ASPO-USA president och en av dess grundare. ” http://www.peak-oil.se/2012/10/aspo-usa-vander-sig-till-eia-och-doe.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+peak-oil%2FrbIF+%28Cruel+Crude%29

 7. @Gustav: Hur skiljer du på att utbudet går ner och på att efterfrågan går ner? När efterfrågan går ner så går priset ner och då skär OPEC ner utbudet för att minska prisfallet. Inte så konstigt. Oljeproduktionen sprids över världen eftersom man utnyttjar mindre fyndigheter och letar mer off-shore etc. Easy oil i några få länder räcker inte längre till för att slå ut all annan produktion. Därför ökar USA och Kanada, bland annat.

  Iranierna är smarta när det gäller subsidie-avskaffande. De leder vägen: ”Iran became the first major oil-exporting country to enact large subsidy cuts in December 2010. Wary of the miles-long gas lines and civil unrest sparked by the 2007 gas rationing, its earlier effort to curb subsidy costs, the government set a different course. The legislature approved raising fuel prices while compensating citizens with monthly cash payments. A public relations campaign delivered the message that subsidies promoted waste and social injustice because the poorest citizens here, as in most high-subsidy countries, do not benefit as much as the wealthy.”

  Andra länder kan följa efter. Dessutom kan de sedan skära i kontant-utbetalningarna genom att inte fullt ut kompensera för inflation. Det går alltid att få bort slöseri om man är smart och tar det steg för steg. Detta kommer vara en överlevnadsfråga för diktaturerna, och de kommer kopiera framgångsrika lösningar som Irans.

Comments are closed.