Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Klimatförändringarna löser sig på egen hand

Print Friendly, PDF & Email

Användning av fossilt bränsle kommer att minska på grund av en finansiell kollaps eller höga oljepriser. Då sjunker per definition utsläppen av CO2, i alla fall i teorin. Det menar Gail Tverberg.
I ett tidigare inlägg på bloggen ”Our Finite World” förklarade Gail Tverberg att de begränsningar som finns för hur mycket olja vi kan utvinna är annorlunda än man föreställer sig. Egentligen är bristen på olja, som snart kommer att visa sig, en prisfråga. Och det gäller inte bara olja utan alla typer av bränsle, även förnybar energi.

Energikonsumtionen faller i världen

 

I en värld där vi får brist på bränsle stiger arbetslösheten. Vi har inte råd att köpa produkter som görs av olja, vilket leder till finanskollapser, som speciellt drabbar nationer (Grekland är första exemplet) och ger en långvarig befolkningsminskning.

Gial Tverberg anser att IPCC:s scenarier och modeller från 2007 är synnerligen knapphändiga och överdrivna, då de inte tar hänsyn till minskade utsläpp på grund av brist på fossilt bränsle och konsekvenserna av detta för samhället. I Gails kollapsscenario kommer utsläppen att minska till en fjärdedel av dagens nivå, betydligt lägre än IPCC:s gynnsammaste scenario.

 

Jämförelser mellan utsläpp av CO2 vid olika scenarierI Gail Tverbergs senaste blogginlägg, ”Oil Limits and Climate Change”, på Our Finite World, för hon fram några scenarier och resonerar om varför vi inte ska oroa oss för kommande klimatförändringar, utan i stället se dem som ett delproblem i en betydligt större och komplicerad helhet.
Som vanligt en väl genomarbetad artikel, som ger nya och fräscha perspektiv på sambandet Energi, Ekonomi och Ekologi. Och ligger i linje med den uppfattning som ASPO Sverige företräder. Först en rejäl finanskollaps, sen kommer energikrisen som ett brev på posten vilket i sin tur leder till att pågående ekologiska störningar förvärras. Eller förbättras?

 

Gail Tverberg menar att konsekvenserna av peakoil överskattas, eftersom bristen på olja för ekonomin undervärderas. Importen av olja och oljeförbrukningen börjar sjunka om priset är högt, något som händer långt innan världens oljeförsörjning faktiskt börjar sjunka. James Hamilton har visat att 10 av 11 amerikanska recessioner, sedan andra världskriget var förknippade med ”oljepristoppar”. (Lågkonjunkturer tenderar att leda till lägre konsumtion av många produkter, däribland olja.) Samtidigt behöver oljeexportörerna höga priser, och får ekonomiska problem om pris eller produktion minskar för mycket. (Detta har vi tidigare skrivit om på ASPO Sverige ) Om oljeexportörer inte får tillräckligt med intäkter från sin oljeexport, kommer några av dem kollapsa. (Se även Gail´s inlägg): How Oil Exporters Reach Financial Collapse.

En komplex helhet

Klimatförändringarna ingår i en komplex helhet. Vi måste förbereda oss för hur vi ska kunna leva i en värld som snabbt förändras till det sämre, i termer av tillgång på energi.

Klimatförändringarna kanske inte är största orsaken att vara orolig inför framtiden, eftersom utsläppen av CO2 är en del av betydligt större problem nämligen: en evig tillväxt i en ändlig värld, och sannolikt kommer klimatförändringarna till största delen lösa sig självt.

Istället borde vi titta på hur vi kan göra det bästa möjliga av de energikällor vi har. Vi måste också åtgärda den verkliga orsaken till efterfrågan på olja: nämligen befolkningstillväxten. Här visar Gail Tverberg en överraskande brist på kunskap. Hon verkar  inte ha lyssnat på Hans Rosling som menar att befolkningsökningen i världen är under kontroll (bortsett från sex länder) och kommer att toppa globalt runt 9 miljarder år 2050, vare sig vi vill eller inte. Det skrev vi om på ASPO Sverige redan 2011.

Gial Tverberg menar slutligen att dagens neoklassiska ekonomer endast har evig ekonomisk tillväxt och business as usual i sinnet. Och det räcker inte för att ta hand om befintlig och ökande befolkning på jorden. Därför bör vi titta på våra nuvarande problem och dess lösningar ur ett bredare perspektiv än vad IPCC:s rapport antyder.

Läs hela artikeln av Gail Tveberg.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

11 Comments on “Klimatförändringarna löser sig på egen hand

 1. Det har blivit normalt att skriva ekonomer när man menar neoklassiska ekonomer. Vi som är klassiska-institutionella ekonomer har blivit osynliga och det är synd eftersom vi har en helt annan analys av hur ekonomi, ekologi och energi hänger ihop. Vi har oss delvis själva att skylla men ny är det dags för oss att kliva upp på scenen och förklara vad det är som egentligen händer i vårt samhälle.

 2. Rosling räknar nog bara med stora länder om han säger att det bara är sex länder som inte har kontroll på befolkningstillväxten. Större delen av Afrika har INTE kontroll på den, liksom Mellanöstern. Det blir många länder.

 3. Flute, kan som sagt bara referera vad Hans Rosling sagt på flera seminarier jag varit på eller videoinspelningar som jag sett. Sen det där med Afrika och Mellanöstern är inte helt korrekt Som du vet har Hans R jobbat i Tanzania som barnläkare under många år, så hans uttalande om Afrika är högst trovärdigt och relevant. Om jag minns rätt är Kongo det land som helt flippat ut och avviker. Där krig härjar finns inga möjligheter varken till födelsekontroll i familjen eller något annat. Det viktigaste för att få kontroll på födandet är att få upp en viss nivå på levnadsstandarden. Så att inte antalet barn blir pensionsförsäkringen. Och kampen står i sovrummet, i köket och på toaletten, för att förenkla hans framställning. I många länder i mellanöstern med stränga muslimska lagar uppmuntrar till och med de styrande shejkerna att använda kondom, vilket är sant om man ska tro på Hans Rosling. De flesta av oss har en oerhört begränsad historisk och framför allt en europeisk uppfattning om hur världen egentligen ser ut och hur utvecklingen framskridit de senaste 30 åren.

 4. Centralafrika ligger relativt samlat med en hög befolkningstillväxt på mellan 2,5 och 3 procent per år. Detta enligt Utrikespolitiska Institutets statistik http://www.landguiden.se/Statistik/BefolkningSprak?id=501#countries=COG,COD,NGA,KEN,TZA,UGA,CMR . Det är stora folkrika nationer som har samma tillväxt nu som 1960. Just Tanzania har haft en uppåtgående trend sen 1998 och ligger nu på ca 3 procent. Det innebär en fördubbling på cirka 24 år.

 5. Med en förändrad ekonomi, ett samhälle mer beroende av lokala förutsättningar så blir det verkligt tufft för folk.
  Enbart de som är rustade att klara lokala krav överlever och utslagningen sker på mindre än en generation..
  En hård omställning som man bara kan be en stilla bön att det löses utan stora konflikter.

 6. Sträck på dig Oscar, ni har ingen del i detta. När det neoklassiska synsättet dök upp, uppstod ett incestuöst förhållande mellan dessa ”ekonomer”, vissa politiska ideologier och näringslivet. ”Alla” som var med i den klubben dunkade varandra i ryggen och höll med varandra. Och den starka ekonomiska tillväxten, som var helt och hållet driven av olja, gav dem beviset: titta vad bra det går, människor får det bättre! Vi hade rätt! Att oljan var ändlig var inget problem, det skulle den tekniska utvecklingen lösa. Invändningar mot detta vinnande koncept, det ville ingen lyssna på. Ekonomen Michael Rowbotham (Österrikiska skolan) lär ha sagt ungefär ”det säkraste sätter att ödelägga en karriär, inom näringsliv eller akademisk, är att ge sig in bland knäppgökarna som försöker reformera det finansiella systemet.” Sen finns fö. en rad invändningar mot att det vi har idag skulle vara en ”fri marknad”. Dollarhegemonin är en sån sak.

 7. Bra skrivet Mats! Och Oscar K sträck på dig, du var säkert också nära att halka in i, dårhuset med alla knäppskallar, som Mats nämner. Nu utgör du en fyrbåk för ett nyktert och sansat ekonomitänk.

 8. Vad menar H. Rosling egentligen med att ”befolkningsökningen i världen är under kontroll”? Det är ju en sak att utifrån nuvarande förhållanden beräkna folkmängden år 2050, men kommer nuvarande förhållanden gälla så länge till, spec. med tanke på följderna av PO? Och en ännu större fråga är ju vad som händer sedan (efter 2050) och om det har Rosling inte mycket att säga. Han drar ut en streckad linje på denna nivå och tycks tro att vi sen kan leva vidare så (och med varsin tvättmaskin dessutom).

 9. Rosling konstaterar helt enkelt att antalet barn per kvinna sjunkit som stenar över nästan hela världen. Det är bara att ta något exempel i högen: Iranskor födde 6.5 barn per kvinna 1980, men senaste femårsperioden 2005-2010 var man nere på 1.8 barn per kvinna. Befolkningarna fortsätter fortfarande att öka pga att befolkningspyramiderna blir befolkningsrektanglar, men man vet ju att med <2 barn per kvinna så kommer befolkningarna plana ut och tillochmed börja krympa inom cirka 50-60 år.

 10. Det tråkiga med snabba, avsiktliga befolkningsminskningar genom minskat barnafödande är att pyramiden blir en uppochnervänd sådan (via ett snabbt övergående rektangelstadium), vilket kommer att ge oss andra lika olösliga problem. Lägg sen till effekterna av PO och du har en ”perfekt storm”. I själva verket har vi människor inte mycket att säga till om i denna utveckling, det blir naturen som utifrån dess egna lagar kommer att avgöra frågan långt över våra huvuden.
  Dagens minskning av barnafödandet per kvinna är ju följden av en allmän standardhöjning, vilken i sin tur möjliggjorts genom vår massaker på naturresurser. Den allmänna trenden idag är ju dels 1) ekonomisk tillväxt, dvs söndersmulande av naturen i utbyte mot pengar och 2) befolkningstillväxt, dvs samma söndersmulande av naturen fast i utbyte mot fler människor. Denna process har kommit så långt bortom all reson att en ev. lösning på problemet inte ens är synlig för oss (eftersom vi för länge sedan slutat lyssna på naturen) och också därför vi kommer med så många fantasifulla förslag till lösning. Det är vi som är problemet och kommer därför inte heller att ingå i lösningen.

 11. Jeppen kan sin Hans Rosling! och det som hänt i Iran de senaste 30 åren, mindre än 2 barn per familj, har skett i oerhört många länder runt om i världen. Det är väl den positiva sidan av globaliseringen, får man förmoda. Om nu denna utveckling ska fortsätta så krävs en viktig förutsättning som Hans Rosling valt att lämna utanför och inte finns med i kalkylen.
  Fortsatt tillgång på naturresurser främst fossil energi och olja! Hur troligt är detta?
  Läs länken i min artikel!

Comments are closed.