Norsk oljeproduktion
Energi - Politik

Rapport i Svt sprider osanningar om nya norska oljefynd

Print Friendly, PDF & Email

Återigen ett synnerligen försåtligt reportage om oljeutvinning av Rapport i Sveriges Television , som definitivt inte hör hemma i public service. Detta är ett redaktionellt havsverk utan uns av ifrågasättande och faktakontroll. Som reportaget har vinklats blir syftet mer att vilseleda tittarna. Eller så förmår man inte mer på Svt:s nyhetsredaktion, då kunskaperna verkar saknas? Intressant är samtidigt att en sådan uppseendeväckande nyhet i Rapport helt nonchaleras av annan media.

Som tittare få man intrycket av att Norge som oljenation går in i en ny era likt den som pågått sen 70-talet.  I själva verket handlar det om ett fynd, där den totala mängden oljeekvivalenter (olja och gas) motsvarar cirka en dags oljekonsumtion i världen. Mellan 25-119 miljoner fat uppges officiellt. Siffror som publicerades av Norska oljedirektoratet redan den 6 maj i år. Norge producerar 2 miljoner fat per dag. Om nu maximal utvinning är 119 miljoner fat så borde det innebära att den nya ”enorma” fyndigheten räcker som mest i ytterligare 60 dagar. En uppgift som utelämnats i reportaget!

Kanske hade det varit på sin plats att berätta att Norge som oljeproducent är i fritt fall och tappade 17 % av sin produktion det senaste året. Samtidigt som Norge tillsammans med Danmark står för nästan 40 % av vår import av olja. Ryssland står för 51 %. Sverige håller  på att glida in i ett fast beroende av Ryssland, vare sig vi vill eller inte. Så det blir begripligt att Oljemannen Bildt fd. Lundin Oil vill hålla sig väl med grannen i Öster!

Norsk oljeproduktion
Norsk oljeproduktion i fritt fall

Visst det är bra för Norge och den norska oljefonden med mer oljeutvinning, men fyndigheten  flyttar bara fram den globala maximala produktionen, eller rättare sagt håller kvar den globala maxproduktionen av oljeekvivalenter ytterligare någon dag. För närvarande konsumeras ca 90 miljoner fat oljeekvivalenter (olja, gas och etanol!) per dag. Och på den nivå har konsumtionen flukturerat under 5 år!

Reportern Anders Björklund säger också mycket riktigt att den norska oljeutvinningen började avta för 10 år sedan, egentligen redan 2001. Och att de nya fyndigheterna, som man hittade för två år sedan, gör att den norska oljefonden kan fyllas på med ytterligare svindlande summor ända fram till 2050!

För att få ytterligare tyngd och trovärdighet i reportaget intervjuas oljeanalytikern på Nordea, norskan Thina Margarethe Saltvedt, som bekräftar att oljefondens intäkter kommer att fortsätta öka. Thina Saltvedt påpekar att man nu håller på att borra så kallade avgränsningshål för att fastställa fyndens storlek. Hon menar att fyndet är enormt. Ett av de fem största som hittats på den norska sockeln. (Vi får dock inte veta hur stort fyndet är!) Dessutom får vi veta att fyndet innehåller riktigt fin olja så kallad ”champagneolja” som är väldigt lättsåld. En något märklig kommentar, tycker jag,  som om det skulle vara svårt att sälja olja i en tid, då utvinningen av råolja redan befinner sig i nedgång. (Har nått peakoil)

Och som sagt, slutsatsen är säkert korrekt att den norska oljefonden kommer att kunna öka, eftersom de nya oljekällorna kommer att kunna leverera olja några månader längre, men fram till 2050 är lite mer oklart. Hur detta årtal fastställts av redaktionen hänger i luften. Kanske har reportern blandat ihop en tidigare nyhet för två månader sedan, då Lundin Oil uppgav att man hittat 2 miljarder fat olja, som rent matematiskt skulle kunna förlänga Norges produktion och fylla på oljefonden 3 -4 år! Men år 2050 det måste vara gripet ur luften av någon som har minimala matematiska kunskaper!

Tina Saltvedt berättar att de nya fynden ”skapat en enorm entusiasm och optimism” och det smittar av sig menar hon på hela oljebranschen. Hon kanske menar att fler oljeprospektörer kommer att hitta fler småslattar av olja!  Se inslaget i Rapport i Svt Play.  Finns ytterligare 6 dagar innan det försvinner för gott! Och det är kanske bäst!

Läs tidigare artiklar om olja och Norge. Vill oxå tipsa om Svt:s tidigare försök att förmedla kunskap om olja. I en tidigare artikel från 2011: Erika Bjerström på Svt har fel om Ghanas oljeexport skrev jag om fd miljöreportern Erika Bjerström, som kommer med sensationella påståenden, där matematiken får stå tillbaka för sensationsbudskapet! Hon ställer sig också frågan: Hur ska rikedomarna förvaltas. Kan man göra det efter norsk modell?

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

10 Comments on “Rapport i Svt sprider osanningar om nya norska oljefynd

 1. Jag tycker man kan märka att rapporterna om stora olje / gas fyndigheter har eskalerat den sista tiden. Inte då minst fracking-oil i USA.

  Naturligtvis finns ekonomiska intressen av att måla upp en bild av potentiella lönsamma investeringsobjekt. Tex är ju Wall Street kraftigt exponerade vad gäller fracking. Eftersom storfinansen i USA äger massmedia är det ju enkelt att prata upp värde och kommande volymer.

  De som rapporterar om detta i svensk media om tex nya norska oljefynd är väl i stort sett vanliga journalister där kunskap om oljesituationen, vad vi förbrukar per dag osv, är mycket begränsad. Detta är heller inte någon stor grej för de flesta nyhetskonsumenter som också saknar kunskap i ämnet. Bara bensin-diesel priset är intressant för dessa.

  Att norska oljefonden nu är uppe i 4000 miljarder NOK är ju imponerande om man tycker det var ett bra byte – olja mot papper!

  Med tanke på den framtida osäkerheten vad gäller all värdepapperisering vore det kanske inte så dumt att spara den olja som finns kvar i Nordsjön. Jag tror att det är en bättre pensionsförsäkring för kommande generationer än något annat.

 2. @Bengt: Med tanke på shaleboomen med olja för $20 så är det kanske sista chansen för norrmännen att få ett sånt här bra pris?

 3. Bengt, jag instämmer. Norrmännen, och kanske i högre grad exportörer i mellanöstern har bytt olja i marken mot papperstillgångar. För norrmännens del så kan orsaken säkert härledas till hybris och en blind tro på att oljan aldrig kommer att ta slut. Att värdet hos den här högen av papperstillgångar skulle kunna drastiskt minska är onämnbart. Alltså måste alla le mot varandra och bekräfta framgångssagan.

  I diktaturerna i mellanöstern, i synnerhet Saudiarabien, så tror jag att det handlar mer om att ”köpa” makthierarkins lojalitet, och de som har något att säga till om i landet har inget att vinna på att den nuvarande ordningen ändras. Så länge landet flödar av oljeintäkter så är ”alla”, åtminstone bland eliten, nöjda. Jag är inte förvånad över att Usama bin Ladin var saudier. Vissa uttalanden från kungen och olika byråkrater i det Saudiska ledarskiktet ger en antydan om att det inte är kungen, som väl är runt 90 år gammal, som bestämmer i landet.

  Allt annat lika, skulle de oljeexportörer som idag har ett handelsöverskott (och därmed byter olja mot papper) dra ned sin export till en nivå som motsvarar balans i utrikeshandeln, då skulle kanske 10-15 miljoner fat/dag, uppemot 1/4 av exportmarknaden, försvinna från marknaden och istället sparas i marken för framtida användning. I det långa loppet så tror jag att det vore bra även för oss importörer att exportörerna gjorde så, sparade denna tillgång i marken för framtida generationer istället för att maxa utvinningen idag så att vi lättsinnigt kan bränna upp den, och så att mellanösterns elit kan vältra sig i onödig lyxkonsumtion.

 4. Bengt, var har du läst att shaleindustrin i USA producerar för 20 dollar? Enligt Kjell A ( på årsmötet) så kommer shaleindustrin som mest producera 4 milj fat per dag och dit är det långt! Men något lurt är det allt, då Norge till skillnad mot t ex Storbritannien valde att utvinna sin olja och gas under kontrollerade former och nu pratar Tina om att denna champangeolja är så lättsåld!? Å andra sidan är utvinningen i Norge under fritt fall, tappet är 17 % senaste året, och läget är säkert betydligt värre än Oljedirektoratet vill erkänna, ännu!

 5. Martin:
  Du läste nog lite för snabbt. Jag har inte skrivit ”shaleboomen med olja för $20” det var jeppen som skrev den uppgiften.

 6. Martin:
  Du läste nog lite för snabbt. Jag har inte skrivit ”shaleboomen med olja för $20” Det var jeppen som skrev det.

 7. Sorry Bengt E, att beskylla dig för något som du inte skrivit eller påstått. Borde har läst och förstått att en sådant påstående endast kan komma från Jeppen. Så jag får väl passa frågan vidare till honom: Var finns dessa sensationella uppgifter att finna: ”shaleboomen med olja för $20” ??????

 8. $20 för shale-olja? Jo, utgå från denna artikel:
  http://www.minotdailynews.com/page/content.detail/id/575001/Oil-boom-drives-on.html

  I den står detta:

  ”each one will produce about 550,000 barrels of oil.
  ”It costs approximately $10 million to drill a well, according to our last economic impact survey,” she said. ”Each one garners about $20 million net profit. It pays about $4.4 million in taxes, $7.6 million in royalties, $1.6 million in salaries and wages”

  Om man tar $10M för borrning + $1.6M i drifts-löner, så kommer man in på $11.6M. Dela med 550,000 tunnor, så får du $21/fat.

  Vinst, skatt och royalties är bara penga-flyttande, så det räknar jag inte med. Den råa kostnaden för att få upp oljan är alltså cirka $20/fat. Därav boomen! Räknar man även skatt och royalties blir kostnaden cirka $43/fat.

Comments are closed.