Tillväxt, befolkning och energi
Ekonomi - Energi - Politik

Befolkningsökning och mer energi ger en ökad BNP

Print Friendly, PDF & Email

En av de mest seglivade myter, som fortsatt odlas med framgång, är att ekonomisk tillväxt (BNP) är frikopplad från ökad energianvändning. Så kallad decoupling!
I Sverige har det gått så långt att den politiska ledningen inkl oppositionen, (V) undantaget, omhuldar myten lika mycket som Alliansen. Den falska berättelsen betyder också, att Sverige har lyckats minska utsläppen av växthusgaser från förbränning av fossilt bränsle och samtidigt ökat den ekonomiska tillväxten. I själva verket är våra utsläpp nästan dubbelt så stora per person än vad som officiellt erkänns, nämligen 10 ton och inte 5.6 ton.  Sverige har de senaste 30 åren exporterat sina utsläpp genom att outsourca tillverkande företag  till andra länder och i stället valt att öka importen av varor, där utsläppen vid tillverkningen skett i ett annat land för vår skull. Smart va?

Den inbäddade energin i de varor, vi importerar  till Sverige och konsumerar, räknas alltså inte in Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. (Liksom utsläpp från flyg- och sjöfrakt) Utan här slår sig Reinfeldt och andra politiker för bröstet och talar om för andra länder, hur duktiga vi är i Sverige, och uppmanar andra att titta på Sverige och följa Sveriges goda exempel:

Att exportera sina tillverkande företag och importera varor istället, så minskr ni också era utsläpp.

Avigsidan med högre arbetslöshet, det glömmer vi helst bort inom det nyliberala EU.  Det är en del av utvecklingen. Och en stigande arbetslöshet det fixar den så kallade fria marknaden.  Detta strutsbeteende, att förneka verkligheten, har alltså blivit en etablerad sanning inom det officiella Sverige. Och liknelsen med ”Kejsarens nya kläder” är slående.

Det är många som inte vill erkänna  att energianvändningen alltid ökar med stigande BNP, vilket samtidigt betyder att utsläppen av växthusgaser också  ökar. Det är lätt att glömma bort att 85 % av den energi som används globalt är olja, kol och gas. Och Sverige tillhör ett av de länder som är mest beroende av olja i världen!

Jag har flera gånger tidigare skrivit om myten om svensk decouping:

Jaha Herr Johan Schuck hur ska du ha det !

Riksdagens egen tidning: Sverige har inte brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp.

Annie Lööf (C) pratar i nattmössan Sverige har inte decouplat.

Bloggen Cornucopia skriver idag lägligt om sambandet mellan befolkningsökning, mer energi och ökad BNP. Något som tidigare redovisats i en mängd vetenskapliga peer reviewed-rapporter:

 

Tillväxt, befolkning och energi

”Utgår man från Gail Tverbergs siffror över global ökad energiförbrukning och globalt ökad befolkning och snitten för dessa under intervall i historien, så visar sig att förändringarna av summan befolkningstillväxt och energitillväxt visar en korrelation på 0.959 med förändringen av BNP. Då det handlar om förändringar och inte volymer så är denna korrelation i allra högsta grad relevant.

Tillväxten i ekonomiskt välstånd, dvs ökning av BNP per capita, kan förklaras av tillväxten i energiförbrukning globalt. Och energiförbrukningen satte fart på allvar med den industriella revolutionens bruk av fossila bränslen.

Tillväxtnaivister menar förstås att tillväxten kan frikopplas från energi och befolkning, även om det enligt ovan inte skett någonsin. De har bara svårt att förklara hur. Inte ens i dagens Internet-ålder så har kopplingen brutits.”

Så länge vi håller fast vi myten och lögnen att tillväxten kan, och i Sveriges fall har, frikopplats från energi och befolkningsökning, lär vi inte heller ta tag i omställningen av samhället, som vi förr eller senare kommer att tvingas till. Vare sig vi ville eller inte. Ju längre vi väntar desto mer smärtsam kommer omställningen till ett annorlunda samhälle att bli för de flesta svenska medborgare. Såvida du inte lever på  statens trygga kaka.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

16 Comments on “Befolkningsökning och mer energi ger en ökad BNP

 1. Men inte omhuldar väl Miljöpartiet ivern efter ekonomisk tillväxt?

 2. Som jag så ofta påpekat förut, så har Sverige underskott i bytesbalansen och dessutom en väldigt energiintensiv export av stål, papper och aluminium. Det innebär att Sverige koldioxidutsläpp i verkligheten (dvs i konsumtionshänseende) är mindre (inte större) än vad våra inhemska utsläpp ger vid handen. Sverige sänker, inte höjer, CO2-utsläppen i övriga världen genom sin existens.

  Ett antal mogna industriländer, Sverige och USA inräknade, har inte höjt sin energikonsumtion per capita sen 70-talet. Decouplingen var ett faktum redan 20 år innan Kina öppnade upp och började bygga upp sin kolbaserade export.

 3. Ja,du Jeppen. Det betyder att alla andra som vetenskapligt visar att ingen decoupling har skett har fel. Det är bara Jeppen som vet vad som är rätt.

 4. @Martin: Du har alltså inga argument utom att någon stolle fått in röd-grön propaganda i en peer-reviewad journal, som om det aldrig hänt förut. Du har aldrig kunnat bemöta mina tämligen självklara påpekanden om en 40 år lång decoupling i mogna industriländer och om Sveriges energi-intensiva, CO2-snåla export.

  Du torgför och hyllar den perversa skuldbeläggning som går ut på att när Sverige och Tyskland byter produkter med lika energi-innehåll, så är det SVERIGE som ska påföras ytterligare CO2-utsläpp medan Tyskland ska slippa ansvar för sin CO2-späckade export. Snacka om att straffa den som gör gott och belöna nedsmutsaren.

 5. Först säger väl Cornus graf en hel del! Den är ju svår att förneka. Sen har jag tilltro till Universitet i Trondheim som för flera år sen tittade just på direkt och indirekt energi och utsläpp av CO2.
  Du menar att jag ska såga den footprint calculator som NTNU tagit fram för många år sen och är peer reviewed? Den är enligt dig en falsarium i dina intelligenta ögon, tillsammans med andra rapporter som officiellt publicerats och granskats?
  Jeppen dina invändningar kanske är ett piggt inslag i debatten, men de saknar dessvärre ingen vetenskaplig trovärdighet! Du är och förblir en outsider som drar till sig andra rättshaverister! http://www.carbonfootprintofnations.com/

 6. Okej att Sverige tillverkar relativt koldioxidfritt tack vare vattenkraft, men det är ju bara tur att vi har så mycket vattenkraft, inte något andra länder utan älvar kan ta efter för att minska sina utsläpp. Kärnkraften riskerar göra mer skada än nytta med alla sina komplexa led. Dessutom leder vår export till en kedja av miljöskadlig tillverkning vars produkter vi importerar. Vi har alltså en stor del av de ökade utsläppen globalt sett så länge vi inte utvecklar bättre solpaneler eller på annat sätt visar hur vi kan leva hållbart.

 7. @Martin: Cornus graf gäller världen som helhet. Ska man verkligen FÖRSTÅ sambanden så behöver man använda mer detaljer än så. Jag påpekar att:
  1. mogna industriländer decouplade per-capita-tillväxten från energi för 40 år sen
  2. befolkningstillväxten i alla länder fortsätter att dra mer energi
  3. u-ländernas industrialisering fortsätter dra mer energi.

  ”När det gäller att du har ”tilltro” till Trondheim-universitetets resultat, så har förstås jag det också! Men bara i så motto att jag antar att de har räknat rätt, att man ”kan räkna så” och att deras resultat är ett intressant inlägg i debatten. Men den bokföringsmetod de valt, som alltså skuldbelägger Sverige för tyska utsläpp när vi utbyter varor med samma energi-innehåll, är förstås inte den enda tänkbara och inte heller den optimala. Det borde även du begripa.

  Sen räknar Trondheim inte på indirekt och direkt energi, utan bara på växthusgaser i det du länkar till, så mitt påstående om decoupling har du hittills inte utmanat. Och avslutningsvis är det lite lustigt att en PO-sekterist anklagar en person som är så fast förankrad i mainstream som jag för att vara ”outsider” och ”rättshaverist”.

 8. Tyskland verkar tycka att sol är framtiden och kärnkraft historia. Solpaneler är enkelt, alla kan bidra med utbyggnaden, och skulle man lägga kärnkraftspengarna på sol istället så kan det bli riktigt bra och lättunderhållet, även om det blir nedväxt pga peak everything. Vem vill se kärnkraft i Afrika?
  Men man måste våga börja bygga ut sol innan den billiga fossilenergin är slut , som tyskarna nu gör, Sverige fegar och tittar bara bakåt, där finns inga lösningar för allt gammalt bygger för mycket på tur, kol och olja.

 9. @Kent: Om tyskarna hade lagt sina pengar på kärnkraft istället för på solceller så hade de haft 75% kärnkraft idag och inte 5% solceller. De hade då haft snorbillig el, kunnat spara allt de lagt på vindkraft och de hade förstås varit av med sin kolkraft och avskaffat det mesta av beroendet på rysk gas. Tysklands ”energi-elände” heter så av en orsak. Och jag vill definitivt se mer kärnkraft i Afrika, utöver Sydafrikas två reaktorer.

  Helt sjukt att säga att Sverige ”fegar” i det här sammanhanget! Vem som fegar är helt uppenbart.

 10. Jag är lite förundrad över Martin Saars påstående att Sverige skulle vara ett av de mest oljeberoende länderna i världen. Trodde faktiskt att det var precis tvärtom. Sveriges användning av fossila bränslen är runt 35%, resten är antingen utsläppsfritt eller förnybart. Både Danmark och Tyskland ligger över 80%.

 11. @Per: Här snubblade du faktiskt över en faktoid där Martin Saar för ovanlighetens skull har iallafall halvrätt. Sverige är faktiskt ganska så oljeberoende. Inte så illa som USA, Kanada, Sydkorea, Finland och Australien, men ändå. Däremot är vi betydligt mindre fossilberoende än de flesta jämförbara länder, mycket tack vare att vi satsat på kärnkraft istället för på förnybart. Danmark och Tyskland är ju extrema kol- och gasmarodörer, men lite mindre oljetörstiga.

 12. Javisst, Martin Saar har ganska rätt, han talar ju om olja. Där är vi lika beroende som andra länder med mycket transporter.

 13. Här är en bra text i ämnet: http://ourfiniteworld.com/2011/11/15/is-it-really-possible-to-decouple-gdp-growth-from-energy-growth/

  (Kanske den som Cornu hämtat siffror ifrån?)

  Som nämnts så många gånger förut: det enda meningsfulla är att jämföra real tillväxt globalt, med energiförbrukning globalt. Ekonomin är globaliserad och komplex, och att studera ett enskilt litet högutvecklat land som Sverige är lite som att jämföra en advokat med en svetsare: advokaten kommer att ha högre BNP per kWh än vad svetsaren har. Men vi kan inte alla bli advokater, och svetsandet i världen har flyttat till Kina, enkelt förklarat. En viss effektivisering sker, men den är måttlig. Även om vi blir lite effektivare globalt, så är korrelationen mellan produktion (”real GDP”)och energianvänding fortfarande positiv och vi är ganska långt från någon ”decoupling” globalt.

  En punkt där effektiviseringen går baklänges är utvinning av metaller. Undantaget järn, så sjunker metallhalten i brytvärda malmer stadigt och ligger oftast på någon enstaka procentenhet, ofta lägre. Det innebär att en allt större mängd energi måste till för varje kg metall som framställs. Den effektivisering som skett de senaste decennierna, vad gäller krossning, finmalning och utvinning av själva metallen har varit medioker, och man måste alltså hela tiden tävla mot de stadigt sjunkande metallhalterna.

 14. @Mats: Du stoppar huvudet i sanden eller försöker blanda bort korten med att säga ”globalt”. Varför inte bemöta mina enkla påpekanden? Det är helt enkelt en felsyn att vi flyttat energianvändningen. Det har vi inte alls. Kinas nettoexport på 2% av deras BNP är inte mycket att bråka om. Vi decouplade långt innan Kina kom in på banan. Deras energiökning härrör sig framförallt till interna investeringar i eget fast kapital som vägar, fastigheter och fabriker, samt egen ökad konsumtion av vitvaror och energi.

 15. Anders E det är lite olart vad MP egentligen vill och står för. Frågan är om det är någon skillnad på MP:s gröna ekonomi och den traditionella ekonomiska tillväxten? Det är en myt att framhärda en omställning som bygger på grön ekonomi! Då har man inte riktigt förstått hur ekonomin fungerar!

Comments are closed.