Ekonomi - Energi - Politik

Kärnkraft är så in i h-e olönsam!

Print Friendly, PDF & Email

Borttagandet av kärnkraftsstoppet, som Alliansen med Centerns hjälp drev igenom, slår nu tillbaka som en bumerang mot regeringen. Hur ska Reinfeldt & Borg och Alliansen kunna  snacka sig ur detta dilemma? Olönsamheten för nybyggd kärnkraft har blivit så uppenbar, att produktion av förnybar el måste motarbetas på alla plan.
Därför är det märkligt att det fortfarande finns politiker ( Carl B Hamilton, Fp, för att nu nämna någon) och medborgare som fortfarande tror att bara vi bygger ny kärnkraft, så kan vi segla vidare utan energibrist och livet kan gå vidare som vanligt.
Men inget kan vara felaktigare.!
Dessa medborgare och politiker verkar ha levt i sin egen bubbla och  inte förstått speciellt mycket om energibristens art. Det som vi står inför primärt är en omfattande bränslebrist, inte elbrist! Även om den också  kommer att göra sig påmind.

Att koka vatten är farligt, ibland

Den som tar bladet från munnen och rullar upp sanningen om kärnkraft och förnybar el är inte mindre än en f.d. generaldirektör för Energimyndigheten, Tomas Kåberger. All heder till honom! Här är hela artikeln på Miljöaktuellt.

”Att bygga nya kärnkraftverk är olönsamt. Det finska reaktorbygget är kraftigt försenat och kapitalkostnaden större än för svenska vindkraftverk. I Storbritannien behöver kraftbolagen större subventioner än vindkraft för att bygga kärnkraftverk. Detsamma gäller i huvuddelen av världen.
Inte ens att driva existerande kärnkraftverk vidare är lönsamt i alla fall. Oskarshamns kärnkraftverk har haft produktionskostnader över elpriset två av de senaste fyra åren och lika illa, eller värre, kan det bli 2013. Reaktorn i Crystal River i Florida stängdes för några månader sedan på grund av att den inte längre var konkurrenskraftig.”

Och inte nog med det:

”När allianspartierna kom överens om att tillåta kärnkraft, men ta bort subventionerna trodde många detta gick ihop. Men när regeringen lät utreda om man kunde ta bort subventionen som ger reaktorägarna möjlighet att förstöra egendom och hälsa vid reaktorhaverier utan att ersätta de drabbade, fick man reda på att då skulle reaktorerna omedelbart stängas.”

Inför hotet om stängning fick denna ”risksubvention” vara kvar. Det har vi skrivit om tidigare på ASPO Sverige.

”En annan utredning konstaterar att det saknas pengar i den fond som ska betala kärnavfallets hantering, kanske 30 eller 100 tusen miljoner kronor. Strålsäkerhetsmyndigheten föreslog att man skulle flerdubbla reaktorägarnas avgift till fonden. Men det gick inte för sig. Då skulle ju reaktorer bli olönsamma.Slutsatsen blev alltså att dessa kostnader ska betalas av framtida skattebetalare eller de som i framtiden drabbas av olyckor.”

ASPO Sverige skrev om detta för några månader sedan. Kostnaden 1500 miljarder läggs på skattebetalarna.  Det är beklagligt att Alliansen går de stora kraftbolagens ärende, vilket visar att regering valt att backa in i framtiden:

”Hushållens investeringar i kooperativa vindkraftverk hindras genom ett påhitt av skatteverket. Man hävdar att den som investerat i vindkraftverk för att få billig el ska uttagsbeskattas för skillnaden mellan den rörliga kostnaden för elproduktionen i de vindkraftverk man investerat i och totalpriset på el på nordpool.”

Och mer:

”För att hindra hushåll från att investera i solceller har man satt en grupp skattejurister på att skapa ett system som ska kunna beskrivas som stöd men vara så besvärligt att ingen vill använda det.”

Slutsats: För att vinna valet är Alliansen beredda att göra vad som helst! Eller är det som DN /Bonniers skriver att  ”Alliansen har tomt i tanken.”

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

15 Comments on “Kärnkraft är så in i h-e olönsam!

 1. Intressant att läsa artikeln av Tomas Kåberger. Vill minnas att han lät annorlunda när han jobbade på energimyndigheten. Då kan man kanske föreställa sig vad Ulf Svahn bär inom sig som han inte får / kan säga i nuläget. Tyvärr är det så att utrymmet för personliga åsikter minskar ju högre upp man kommer på karriärstegen, inte minst inom en myndighet.

 2. Martin har en speciell form av kognitiv dissonans. Han vet på sätt och vis att kärnkraft är skalbart och billigt. Men eftersom han är en peakare, så kan han inte erkänna det, ens för sig själv. Varje tänkbart hinder på hans väg mot domedagen måste undanröjas.

  Kåbergers motiv är mycket mer normala. Han kan välja mellan att vara en obetydlig medelmåtta bland kärnkraftsförespråkarna, eller ett välmeriterat geni i anti-gruppen. Han väljer det senare, för det fyller ett behov hos honom att vara någon, och ger honom en schysst inkomst.

  Vad gäller kraftslagens ekonomi behöver man inte veta mycket mer än att Tysklands solcells-satsning skulle tagit dem till 75% kärnkraft om de satsat på det istället för på att få 5% solceller.

 3. Jag vet inte vilken typ av matematik som Martin Saar använder för att nå sin slutsats kring kärnkraftens ekonomiska förutsättningar. Men hade jag varit hans lärare hade jag åtminstone krävt att han redogör för sina antaganden och redovisar källor…

  Skulle en kärnkraftsolycka i Sverige kosta 1500 miljarder? Hur då och varför?

 4. Jepepn, som du vet respekterar jag ditt aparta resonemang, men i detta fall verkar det bara rena fantasier. Lev gott i din värld!

 5. Jag är glad om vi kan undvika elbrist under epoken med sinande olja och det finns goda möjligheter att utöka elproduktionen så jag hoppas både på kärnkraft, vindkraft och solkraft men alla nyinvesteringar kräver ett hyfsat högt pris för att löna sig.

  I stället för att leta reda på möjligheter att såga energikällor borde man leta efter möjligheter som t.ex. att köpa färdigutvecklade reaktorer i stället för att vara pilotkund för en icke färdigkonstruerad prototyp. Väljer man värsta möjliga exempel blir allt omöjligt…

 6. Frankrikes ingripande mot islamister i Mali är inte så oegennyttigt som man kan tro. Mali har en av Afrikas största tillgångar av uran. Nu skall Sverige också till Mali för att upprätta gentjänster. Samma förhållanden förelåg när Sverige planerade att bygga en vapenfabrik i oljelandet Saudiarabien.

  Det som synes vara är inte som det är.

 7. Denna artikel och kommentarerna här visar mycket tydligt det jag påpekade i förra artikeln; att vi lever i en fiktiv värld, till skillnad från i verklighetens – naturen – och att denna fiktiva värld är det enda som bekymrar oss. Martin säger helt riktigt i inledningen att ”Det som vi står inför primärt är en omfattande bränslebrist, inte elbrist!” Men detta gäller ju vår fiktiva värld, det är ju ”vår välfärd” som är hotad”. Vi ser inte att i verklighetens värld – naturen – är det allt överskuggande problemet vår stora överförbrukning av resurser (exergi) från naturen. Och vi tror också att vi ”löser” detta problem genom att byta exergikälla, vilket ytterligare visar på hur vi missförstår verkligheten. Ovanpå allt detta tror vi också att vår fiktiva värld har företräde framför verkligheten – naturen – och dessutom med ekonomisk tillväxt (kungen bland mänskliga stolligheter) som främsta styrmedel (detta går att förstå m h a termodynamikens lagar, vilka ofta hänvisas till men som tydligen är dåligt förstådda).
  En art med dessa egenskaper, alltså med teknisk förmåga att bygga en sån här värld men utan insikt i konsekvenser därav, har naturligtvis heller inga möjligheter att förstå vårt kommande öde. Och det är väl den enda trösten i allt elände.

 8. Det finns extremt, extremt, EXTREMT mycket uran i världen. Det finns inte en snöbolls chans i helvetet att man kan tjäna på att kriga i ett land över resurser man lätt kan köpa och alltid kommer kunna köpa på världsmarknaden till helt obetydliga priser. Det är en förlustaffär innan man ens fått ner soldaterna till Mali. Lägg ner konspirationsteorierna.

 9. Denna artikel och kommentarerna här visar mycket tydligt det jag påpekade i förra artikeln; att vi lever i en fiktiv värld, till skillnad från i verklighetens – naturen – och att denna fiktiva värld är det enda som bekymrar oss. Martin säger helt riktigt i inledningen att ”Det som vi står inför primärt är en omfattande bränslebrist, inte elbrist!” Men detta gäller ju vår fiktiva värld, det är ju ”vår välfärd” som är hotad”. Vi ser inte att i verklighetens värld – naturen – är det allt överskuggande problemet vår stora överförbrukning av resurser (exergi) från naturen. Och vi tror också att vi ”löser” detta problem genom att byta exergikälla, vilket ytterligare visar på hur vi missförstår verkligheten. Ovanpå allt detta tror vi också att vår fiktiva värld har företräde framför verkligheten – naturen – och dessutom med ekonomisk tillväxt (kungen bland mänskliga stolligheter) som främsta styrmedel (detta går att förstå m h a termodynamikens lagar, vilka ofta hänvisas till men som tydligen är dåligt förstådda).
  En art med dessa egenskaper, alltså med teknisk förmåga att bygga en sån här värld men utan insikt i konsekvenser därav, har naturligtvis heller inga möjligheter att förstå vårt kommande öde. Och det är väl den enda trösten i allt elände.

 10. Givetvis har svenska vänsterskäggiga miljömuppar rätt där om står och hoppar i sina gummistövlar; kärnkraft är olönsamt. Kineser och övriga är jättekorkade som storsatsar på kärnkraft trots att den är så ineffektiv och olönsam. Bara den svenska miljövänstern har insett sanningen. Leve dom hypereffektiva vindsnurrorna.

  Miljödårarna blir vår undergång. Sanna mina ord.

 11. Ang. datorkommunikation och ordningen här på kommentatorsfältet: Här kommer nu mitt inlägg i repris mer än en vecka efter att det dök upp första gången. Mitt inlägg, som efter åtskilliga försök ändå inte kom in (och med olika motiveringar, bl a att jag inte svarat på Anti-Spam-frågan eller att kommentaren redan hade kommit in) utan först dagen därpå, kommer alltså nu ännu en gång (obs. att de bägge har olika klockslag). Likaså kommentaren från ”Gullan”, som jag själv postade samma dag som mina misslyckade försök (för att se om det hade med mitt användarnamn att göra) och som inte kom in alls, kommer alltså först nu men med felaktigt datum. Vad är det som händer?

Comments are closed.