Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Peak Oil Demand ger 20% av dagens CO2-utsläpp – 2050

Print Friendly, PDF & Email

Det skriver en mycket begåvad person, Gail Tveberg , som i all bedrövelse ändå ger oss hopp om minskade utsläpp ända ned till 20 % av vad vi släpper ut idag. Och det bästa av allt det är bara att slå sig till ro. Ekonomins söderfall får återverkningar på energianvändningen som till 85 % är fossil som i sin tur kraftigt minskar CO2-utsläppen.

Dessvärre kommer inte denna omställning att ske smärtfritt utan under stor vånda och mycket elände. Medborgarna kommer att fara mycket illa. Och påbörjar man sin omställning tillsammans med andra så landar man säkert mjukare. Men CO2-utsläppen fixar vi! Gläds åt detta, denna första vårdag, enligt meteorolog Lage Larsson på Svt!

Så här skriver Gail Tverberg i artikeln Peak Oil Demand is Already a Huge problem:
”Resten av världen (inte den gamla världen) växer nu snabbt, men någon gång framöver kommer de också att börja nå sina gränser. En av dessa gränser kommer att vara brist på exportmarknader.
En annan är bristen på reservdelar, eftersom företag i USA, Europa och Japan misslyckas av ekonomiska skäl. Vissa av dessa gränser kommer att bero på föroreningar och brist på färskt vatten.

Effekten av dessa gränser kommer också att höja kostnaderna. Till exempel, kan brist på vatten lösas genom avsaltning, men detta ökar kostnaderna. Brist på reservdelar kan lösas genom att bygga en ny fabrik för att göra reservdelar. Föroreningsproblem kan mildras genom bättre kontroller, men dessa åtgärder tillför hela tiden kostnader. Dessa högre kostnader, när de förs över på konsumenterna kommer också att leda till minskad efterfrågan på varor och samma typer av problem som i oljeexporterande länder. Således kommer dessa länder också få ”efterfrågetopp” problem, på grund av stigande priser, knutna till de gränser som nås.

Framtida energikonsumtion

Om det finns något positivt med allt detta, så är det att världens CO2-utsläppen sannolikt kommer att börja falla ganska snabbt, på grund av Peak Oil Demand. Världens CO2-utsläpp kan mycket väl sjunka under 20% av dagens nivåer före 2050.

I det scenario som jag visar, reduceras energiförbrukningen snabbare än prognoserna som presenterats av Energy Watch Group. Sådana prognoser tar inte hänsyn till ekonomiska överväganden, så de är troligen överdrivna.”

Så visst finns det hopp oavsett om man sitter stilla i båten eller gör något!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “Peak Oil Demand ger 20% av dagens CO2-utsläpp – 2050

  1. Här pratas mycket om gränser, som när de uppnås orsakar ökade kostnader, som sen drabbar konsumenterna och dessa kostnader mäts i pengar. Men där finns ytterligar ett steg, den yttersta gränsen för allt vi kan göra på planeten och som vi har svårt att se för det mäts inte i pengar utan i rella värden, som t ex exergi. Denna exergi kommer från naturen och byggs upp av solljus. Denna förmåga är mycket begränsad och kan inte på långa vägar underhålla vårt industrisamhälle, varför naturen utarmas. Naturen kommer därför att förändras efter principer – bl a det naturliga urvalet – som gällt ända sen livets uppkomst på planeten. Denna förändring medför att många arter kommer att utrotas och nya, bättre anpassade till de nya villkoren, kommer att ta deras plats.
    Mänskligheten lever fortfarande i en bubbla där vi tror vi kan fortsätta bygga ut världen genom att förbruka naturen. Det går nog ännu en kort tid men till priset av en förrödd natur med mycket små möjligheter att ta hand om kommande generationer. Skit i framtiden och kör hårt, livet är kort!

  2. Peak oil och fullständig samhällelig kollaps är det enda som kommer att göra att planeten kanske undviker alla positive feedbacks (frusen metan som tinas upp) som finns.
    Det kommer att göra ont, det är ingen tvekan om det men hur ont det gör kan vi faktiskt påverka. Främst genom en permakultur-baserad omställning till lokala, cirkulära och low-carbon samhällen.
    Men det vet väl alla som kommer hit. Eller hur? #preachingtotheclergy

  3. Förra gången Homo Sapiens stod inför ett stort existentiellt hot så ”löste” vi det genom att gå över tilljordbruk och resultatet av det ser vi idag med bl a 7 miljarder människor på planeten. Just detta är det som är grunden till dagens svåra problem och nu pratar vi åter om ”lösningar” på detta problem. Jag tror problemets natur handlar om människans förmåga att undanröja egna motgångar till nackdel för allt annat levande, dvs vi kan inte acceptera det naturliga urvalets diktatur i naturen, och en sådan kamp kan vi naturligtvis aldrig vinna, även om vi har Gud med oss.

Comments are closed.