• Ekonomi - Energi

    National Geographic Documentär om olja

    National Geographic (NG) har kört en dokumentär om olja som heter ”Ran Out of Oil” Handlingen är att olja försvinner från en dag till en annan, det som många felaktigt tror är Peak Oil, detta är något som inte kan hända. Däremot skulle det finansiella systemet kunna komma närmare en sådan händelse. Tweet