Ekonomi - Energi - Politik

Peak oil isnt dead – The Washington Post

Print Friendly, PDF & Email

Igår publicerade tidningen -The Washington Post- en mycket sansad och informativ artikel om dilemmat och heta frågan  peakoil. Att vi globalt går in i en permanent minskning av råolja. Är den en realitet eller inte och vad väntar oss framöver?
Här intervjuas Chris Nelder, en erkänt kompetent författare, energianalytiker och journalist.
Sen 2005 har produktionen av olja endast ökat med 2 % och världsproduktionen ligger på en platå. Och oljan som produceras har ett allt lägre energiinnehåll, EROEI, vilket är synnerligen allvarligt. Det räcker inte med att titta på kvantiteten, utan helt avgörande är energikvaliteten på den olja som produceras. Lätt att glömma bort att oljeproduktion, inte bara handlar om teknik, volym och pris.

Vi börjar närma oss den s k ”net energy cliff” då energinyttan med utvinningen är borta, skriver Washington Post. Och det kommer samtidigt att bli vändpunkten för den globala ekonomin, när förhållandet mellan insatt energi och den energi som man får fram blir mindre än ca 6.

I början av den globala oljeproduktionen var förhållandet ca 100 till 1. Globalt just nu, närmar vi oss 11 till 1. Och det är ännu lägre för vissa nyare oljekällor. Avkastningen på investeringen för tung olja från t ex Kern River fältet i Kalifornien är ca 4 till 1. Detta har vi skrivit om många gånger, här och här och här med flera.

Råoljeproduktion för Non Opec kontra Opec-länder

Globala Energisystem i Uppsala har under alla år framhållit att när de stora gigantiska oljekällorna som Gwahr i Saudi, världens största konventionella oljekälla, börjar minska då går världen permanent in i en brist på olja.
Nu kommer ny information om att andelen vatten i olja från Gwahr har ökat – vilket är en indikation på att området är på tillbakagång. Gwahr är ett fält med en hög flödeshastighet och billiga produktionskostnader och som varit igång sen 1930-talet.

Som om detta skulle vara det enda hotet! Allt fler oljeproducerande länder behöver sin olja själva för att ”ratta runt” sina samhällen och deras nettoexport minskar,  precis som exportlandmodellen visat.
Läs också:

År 2030 går all export till Kina och Indien

Saudi tillåter aldrig ett lägre pris…

 

 
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “Peak oil isnt dead – The Washington Post

  1. EROEI är tämligen irrelevant. Räknar man med förluster i raffinering och transporter så har nog läget snarast förbättrats sen 100:1-tiden. Det finns förstås ingen ”energy cliff”, varken vid 6:1 eller 5:1. Även det senare är en god utdelning som är tämligen oproblematiskt för samhället. Problemet ligger möjligen i mängden ARBETE (inte energi) som eventuellt (men inte nödvändigtvis) följer på låg EROEI.

  2. Det som alltid fattas i såna här analyser är hur mycket resurser (exergi) NATUREN kan leverera till vårt samhälle. Denna analys berör ju bara hur effektivt vi människor kan tillgodogöra oss naturens rikedomar. Och denna natur har mycket begränsad förmåga att förnya sina resurser, en förnyelse som enbart drivs av solstrålar.
    Djurvärlden på planeten möjliggjordes genom ett litet exergiöverskott som de gröna växterna producerar, men vårt nuvarande industrisamhälle utgör en jättebelastning på naturen som den inte kan bära, med påföljden att den utarmas, precis som ett bilbatteri urladdas om effektuttaget överstiger generatorns kapacitet. Det som f a förvränger vår verklighetsbild är det ekonomiska systemet, som får oss att tro att vi skapar resurser (mer pengar genom tillväxt!) när vi i själva verket bara kan förbruka resurser (och det gör vi med besked!)

Comments are closed.