Ekologi - Ekonomi - Energi

Svensk skog kan ge allt biobränsle som behövs!

Print Friendly, PDF & Email

Låter lite för bra för att vara sant! Tror säkert att skogsråvaran till viss del kan ersätta annan biobränsle, men att skogsråvaran skulle kunna ersätta fossilt bränsle, Nej, där finns många frågetecken!

Sverige kan bli självförsörjande på biodrivmedel till transportsektorn. Lösningen är metanol och dme gjord av skogsråvara, enligt en färsk rapport från KVA, Kungliga Vetenskapsakademien. Slutsatserna presenteras i studien ”Biodrivmedel – nu och i framtiden”, som tagits fram av en grupp inom KVA:s energiutskott. Arbetet har letts av professor Rickard Lundin, ordförande i utskottets Norrlandsprojekt.

Detta Skriver DN entusiastiskt, utan att nagelfara siffrorna och försöka se skogsbruket som en helhet.

Har inte läst rapporten ännu, men vågar mig likväl på en överslagsberäkning: Sverige förbrukar 400 TWh om året. Från sajten energikris. Några (inte säkert helt aktuella)  siffror. Sveriges totala energiförbrukning motsvarar 250 miljoner fat olja per år. Det motsvarar ca 700 000 fat olja per dag. Cirka 30-35% av Sveriges totala energiförbrukning kommer från olja. Mer än 90% av Sveriges transporter får energin från olja. Konservativt räknat borde detta innebära att cirka 80 TWh borde ligga på transporter. Om det finns knappt 4,5 miljoner personbilar i Sverige och varje bilist kör 1.500 mil om året och varje bil drar 0,8 liter/mil skulle personbilsflottan göra av med 5,4 miljoner kbm, d.v.s 54 TWh. Till detta kommer alla slags lastbilar/långtradare, bussar och arbetsfordon. Så 80 TWh kan väl inte vara helt fel? Skogen levererar cirka 110 TWh om året. Att öka med 80 TWh torde vara omöjligt. Optimisterna talar väl om en ökning med 30 %? Och även detta kräver mycket konstgödsel, stubbrytning och en helt förändrad skogshantering och kommersiell syn på skogen.

Så vad tänker sig KVA? Oerhörda effektiviseringar av fordonen? Nedlagd pappersproduktion? Stopp för trähusbyggen? Skulle företagen välja produkter från skogsråvaran som ger sämre täckningsbidrag och lägre vinst? Högst osannolikt! Pappersmassa och sågade trävaror är för viktiga och lönsamma svenska exportvaror. Som alltid vid ”odling av bränsle” så står kampen mellan mat- träråvaror eller bränsle!

Det har tidigare presenterats uträkningar och rapporter om metanolens överlägsenhet. Bl a från Björn Gillberg som till och med försökt få igång en fullskalig metanolfabrik i Värmland, men finansiärerna är kallsinniga.

Som sagt ska vi få behålla vår kära bil och få nyttja bilen till de korta transporter som den idag används till, så är det inte miljardsatsning på metanol som gäller.

80 % av våra dagliga resor med bilen är under 10 km. Men det finns enkla och billig  lösningar, som dessvärre går stick i stäv med samhällets strävan efter mer ekonomisk tillväxt för att undvika en finansiell kollaps. Sänk hastigheten till max 70 km/tim, begränsa körsträckan per år t ex till 500 mil per hushåll. Stimulera bilpooler och annat gemensamt bilägande och bygg bilar som är enkla att reparera och hålla liv i.

Men hur sexigt är det!?

PS. Att konvertera en bränslebil till elbil, är varken dyrt eller komplicerat. Men där har lobbyorganisationer och biltillverkare lyckats bygga in hinder som försvårar en sådan utveckling! Ja, ni vet den heliga tillväxten som fortfarande gäller, kräver att vi fortsätter köpa av ny bil innan den gamla tjänat ut. Och då köpa en alltmer komplicerad bil, som är svår att konvertera till el eller annat alternativt bränsle. Bästa bilarna för konvertering är de som byggdes under 90-talet!
Det visar en norrländsk entreprenör som specialiserat sig på eldrift i skogsbruk och nu jordbruk genom projektet -Framtidsföretag- inom LRF. Han har själv konverterar flera bilar för eldrift och har använt många enkla lösningar vid ”soppatorsk i batterierna”.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “Svensk skog kan ge allt biobränsle som behövs!

 1. För att det skall vara någon vits med att använda skogen som bilbränsle bör även alla andra i den moderna världen kunna få fram bränsle på liknande sätt (ickefossilt). Vi kanske måste fundera över varför vi kör bil och vad som gjort / gör det möjligt / nödvändigt. Man för fram den ena idén efter den andra på hur vi skall ersätta det fossila för att fortsätta BAU. Men det är ju det fossila som gjort bilåkandet / transporterandet möjligt / nödvändigt.

 2. Har bara hämtat rapporten men kan tänka mig att KVA:s energiutskott är kärnkraftvänligt och förväntar sig att de stora bioenergiverken kommer att ersättas av reaktorer om några hundra megawatts termisk effekt för värme och varmvatten i fjärrvärmenäten.
  Det skulle frigöra stora volymer skogsbränslen för tillverkning av flytande fordonsbränslen som kunde ersätta hälften av oljan (den ryska kanske?). Men vi kan börja lite försiktigt med några få anläggningar, om inblandningen överstiger 25% behöver motorerna förändras och det tar väl tio år att byta ut fordonsparken.
  Vad gäller Värmlandsmetanol tror jag inte finansiärerna är kallsinniga men politikerna kanske. Det enda Gillberg kräver är ju att eventuella pålagor eller subventioner ska vara teknikneutrala, vilket låter fullt rimligt.

 3. I 70 år, minst, har det babblats, diskuterats utifrån tänkets genomruttna utgångspunkt, som var genomrutten till och med vid födelsen: Industrialismens – Kapitalismens/Ekonomismens – Konsumismens födelse. Lägg av! Inse att nu helt ny Utgångspunkt i tänkandet inte behövs, den är oundvikligen nödvändig, Livsviktig, omöjlig att bortse från – OM vi vill undvika Fötrintelse av hela mänskligheten!
  ”Jasså? Å hur ser den frälsande Utgångspunkten ut då?”

  Den är baserad på ofrånkomliga fakta:

  1/ 1 (EN) Jord.
  2/ 1 (EN) chans.
  3/ Jorden är en levande organism, vars 3 hav, myllan, luften, vattnen utgör förutsättningen för allt liv, då de föder föda till allt liv, genom i dem pulserande skilda arters samlevnad till allas nytta, dvs i symbios.
  4/ Dessa 3 livgivande OCH livuppehållande hav är nu så genomförgiftade, pga Industrialismen med åtföljande mänsklig livsstil, att allt däri levande, dvs vår och allt livs föda, är genomförgiftat, i stort sett oätligt.
  5/ Nya gifter, vissa 7 000 (SJUTUSEN) gånger giftigare än DDT sprids NU över hela Jorden.

  HÄST & VAGN & GENUINT SJÄLVHUSHÅLL = VÅR ENDA CHANS för fortsatt Mänsklig levnad på VÅR ENDA CHANS! – då Jorden läker sig själv OM HON får vara IFRED!!!

Comments are closed.