Sociologi

Därför blundar du för Peak Oil

Print Friendly, PDF & Email

SvD har en serie om Psykologi och Klimathotet, men klimatet är i alla fall upp på dagordningen i de flesta länder, men att det sedan inte händer så mycket konkret är en annan sak. Rubriken gäller nog inte för alla våra läsare.

Peak Oil som dessutom är mer närliggande i tiden och har större konsekvenser för mänskligheten. Här är förnekelsen än större inom detta område, från miljöorganisationer över massmedia till myndigheter, allra störst är det bland ekonomerna, för där finns inga naturliga begränsningar alls.

Men det kanske går att behandla det hela så här i frågan om klimatet, men med Peak Oil är det försent då alla märker av fenomenet:

Samtidigt kommer problemet med människors passivitet inför klimatförändringarna till slut att lösa sig av sig självt, påpekar Elke Weber, professor i både internationell ekonomi och psykologi, krasst.

Dr. Robert Hirsch skrev sin rapport 2005 om att vi behöver minst 20 års förberedelser innan Peak Oil kom, och som det nu ser ut så har vi redan passerat.

Vad är motsvarande punkter inom Peak Oil.

 1. Det händer inte här.                                          Ny teknik kommer
 2. Långsamma förändringar svåra att se.       Sol, vind och vatten kommer
 3. Allmänningens tragedi.                                   Det finns nog en planering för detta.
 4. Begränsad mängd oro.
 5. Framtida hot förminskas.

Psykologförbundet APA i USA har skrivit en rapport om klimathotet och psykologi, och har några intressanta punkter som vi skulle kunna sätta in Peak Oil istället.

 • How do people understand the risks imposed by climate change?
 • What are the human behavioral contributions to climate change and the psychological and contextual drivers of these contributions?

 • What are the psychosocial impacts of climate change?
 • How do people adapt to and cope with perceived threat and unfolding impacts of climate change?
 • Which psychological barriers limit climate change action?
 • How can psychologists assist in limiting climate change?

Därför blundar du för klimathotet | Psykologi | SvD.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious