• Energi

    Oljemarknaden är större än alla metaller tillsammans.

    En intressant bild om hur mycket olje marknaden är värd och i jämförelse med marknaden för alla metaller tillsammans, sedan kommer två andra marknader som kol och gas i troligtvis samma skala. Vi använder 94 miljoner fat olja per dag eller drygt 1 000 fat i sekunden, på ett år är det 1 kubikmile olja (CMO) och man kan få ut många varor och tjänster från ett fat olja. Ett fat motsvara 159 liter. Tweet

  • Energi - Politik

    Remiss av Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering 2018-2029

    Näringsdepartementet hade en remissgenomgång i september där alla som lämnat in remiss på ”Trafikverkets transportinfrastruktur fram till 2029”. På deras sida finns länk till Trafikverkets rapport och alla remisser som kom in och bildspelen till inläggen som var den dagen. ASPO Sverige fick in en remiss som ligger bland de andra. Tror inte det kommer att påverka på något sätt men den kanske ställer några frågor hos någon, får betraktat som ett nålstick. Tweet