• Energi

    ChatGPT om Peak Oil

    Jag provade nyss ChatGPT på Peak Oil. Inte riktigt som jag ser det i alla fall. Även här är man rätt ensam, men det är kanske inte så konstigt då texten är generad med en massa i hoppsamlade texter. Mycket svammel kan jag tycka. Och så här skrev AI’n:When was Peak oil? Tweet

  • Ekonomi - Politik

    Robotar överlever inte automationen.

    Norman Pagett författare till boken ”The end of more” om robotar och AI. Han har skrivet en artikel om AI och robotar. Över århundradena har det vuxit fram ett ekonomiskt system som bygger på omvandling av energi från en form till en annan som ger mervärde och genererar handel. Handeln är ett mellanspel mellan produktionen och konsumtionen med varor inom det ramverk som vi skapat. AI är en anomali i vår arbetsmarknad eftersom AI och robotar bara kan producera, de har inget sätt att konsumera. Tweet