• Energi

    World Energy Outlook 2019

    Nu är WEO för 2019 ute om man vill köpa den, det finns en sammanfattning på sidan också. ASPO Tyskland har gjort en pdf med några iakttagares som dom gjort. ASPO Tyskland ser Peak Oil under år 2021 då USA skifferolja vänder ner.  Tweet

  • Energi

    ASPO Tyskland har gjort en analys av WEO 2017

    Det finns ingen egentlig sammanfattande prognos för framtida global oljeutvinning, utan bara tabeller i den kompletta WEO rapporten (150 €). Sammanfattningen som ASPO Tysklande gör är: Oljeutvinningen från existerande kommer att minska med 65 % till 2040. Okonventionella oljeutvinning kan inte stoppa nergången. 35 % av efterfrågan skulle behöva komma från fält som ännu inte har hittats*) eller som måste utvecklas. För att se på detta realistiskt så kommer oljeutvinningen att nästan halveras till 2040 Goda nyheter för klimatdebatten i alla fall. *) Denna var även som lägst 2016. Länk till pdf dokumentet nedanför Tweet