• Energi

    Kan Kärnkraften vara ett alternativ?

    Detta är ett gästinlägg av Claes Erik Trygger om kärnkraften och att många tror att detta är ett alternativ till våra fossila energikällor. Diskussionen blir lätt litet spretig då alla talar i munnen på varandra och om olika saker; jag skulle därför vilja börja med att reda ut dagens situation: uraneldade reaktorer. Några siffror kan klargöra läget (Numbers count!!): Tweet