• Ekonomi - Energi

    Economics for the future – Beyond the superorganism

    Nate Hagens har skrivit en artikel i Ecological Economics 169 (2020) som också är första numret. Detta är huvudpunkterna i artikeln: Vi saknar en sammanhängande karta över hur beteende, ekonomi och miljö samverkar. Det globala mänskliga samhället fungerar som en dissipativ superorganism. Klimatförändringar är bara ett av många symtom som härrör från denna tillväxtdynamik. Kulturellt behöver denna ”Superorganism” inte bli Homo sapiens öde. Tweet

  • Ekonomi - Energi

    Open letter to Yuval Noah Harari about ”Homo Deus”

    Open letter to Yuval Noah Harari regarding his book ”Homo Deus” there he explores the projects, dream and nightmares that will shape the twenty-first century – from overcoming death to creating artificial life. It asks the fundamental questions: Where do we protect this fragile world from our own destructive powers? I have been reading in your book ”Homo Deus” and I found this line that I think is wrong. ”We have managed to bring famine, plague and war under control thanks largely to our phenomenal economi growth, which provides us with abundant food, medicine, energy and raw materials.” It should…