• Ekonomi - Energi

    The Third Curve, slutet på tillväxten

    Mansoor Khan är en indisk IT-forskare som började studera energi och ekonomi och skrev en bok om detta som han har publicerat på sin hemsida. Den går att ladda ner eller så kan man läsa den direkt. Han flyttade ut på landet och började med organisk odling. Så här skriver han själv om sitt arbete: My first book ”The Third Curve – The End of Growth as we know it” is the outcome of my observation and inner understanding of energy principles called Energetics. It examines the stark and unbridgeable disparity between the compulsions of exponential, economic growth and the energy…