• Ekonomi - Energi

    ESOI, Energy Stored On Invested

    Ett nytt begrepp för att utvärdera olika sätt att lagra energi är ESOI, Energy Stored On Invested. Det är Barnhart-Benson som kommit fram till denna metod. Det bygger förhållandet mellan den energi något kan lagra under dess livslängd och hur mycket energi som gick åt att bygga bygga denna. Större ESOI är bättre och detta fås av att öka antal gånger man kan använda lagret, effektiviteten från tomt till fullt lager, hur djupt man kan gå vid urladdning och minska den inbyggda energimängden för lagret. Barnhart-Benson ger ett antal värden för dessa lagringsätt. Tweet