• Ekonomi - Energi

    Economics for the future – Beyond the superorganism

    Nate Hagens har skrivit en artikel i Ecological Economics 169 (2020) som också är första numret. Detta är huvudpunkterna i artikeln: Vi saknar en sammanhängande karta över hur beteende, ekonomi och miljö samverkar. Det globala mänskliga samhället fungerar som en dissipativ superorganism. Klimatförändringar är bara ett av många symtom som härrör från denna tillväxtdynamik. Kulturellt behöver denna ”Superorganism” inte bli Homo sapiens öde. Tweet