• Energi

    The Valve Turners – RADIO ECOSHOCK

    En podcast från radio Ecoshock om några rättegångar som pågår i USA om ett antal aktivister som stängde ner flera rörledningar med tjärsandsolja från Canada. Man stängde ventilerna som finns längs ledningen i en manifestation mot klimathotet och eftersom detta är en väldigt smutsig process så såg man sig nödsakade att agera. Nu står flera inför rätta och väntar fängelse och böter då dom anses ha åsamkat oljebolagen skada. De åtalade hävdar att vi står inför ett nödläge i klimatfrågan och då har man handlat därefter. Så här säger en om den juridiska försvaret som dom har. The US Justice…