• Ekonomi - Politik

    Robotar överlever inte automationen.

    Norman Pagett författare till boken ”The end of more” om robotar och AI. Han har skrivet en artikel om AI och robotar. Över århundradena har det vuxit fram ett ekonomiskt system som bygger på omvandling av energi från en form till en annan som ger mervärde och genererar handel. Handeln är ett mellanspel mellan produktionen och konsumtionen med varor inom det ramverk som vi skapat. AI är en anomali i vår arbetsmarknad eftersom AI och robotar bara kan producera, de har inget sätt att konsumera. Tweet

  • Energi - Politik - Sociologi

    Om kultur och energi.

    På seminariet med Therese Uddenfeldt om hennes bok ”Gratislunchen” så nämnde hon denna bok, ”Art & energy. How culture changes” av Barry Lord. Nu har Therese skrivit en understreckare i SvD om boken. Den beskriver kopplingen mellan energi och kultur inom olika områden. Utgångspunkten är självklar: allt liv kräver energi, allt vi gör kräver energi, och därmed påverkar energikällorna vilken konst vi kan utöva och den styr även över våra kulturella värderingar. Och inte bara konsten utan även politik och nöjen. Men energikällorna styr och motiv och estetik. Tweet