• Ekonomi - Energi - Politik

    EU kvar i farlig kreditoljecykel – Keiser Report

    De verkar som vi sett slutet på stigande oljepriser för den här gången, säger Gregor MacDonald i det senaste programmet av Keiser Rapport. Oljepriset har legat runt 100 dollar per fat under många månader. Det har plågat både finansmarknaderna och OECD-ländernas ekonomier. Nu verkar denna första oljekris ebba ut för den här gången. -Dessvärre kommer inte oljepriset att sjunka till de nivåer runt 40 dollar, som rådde 2009 efter finanskrisen 2008, säger MacDonald. Tweet