• Ekonomi - Energi

  NOG Ekonomers syn på oljeprisfallet

  Det var ett NOG seminarium den 19 november om vilka konsekvenser oljeprisfallet får på förnybar energi, klimatpolitik och regioners konkurrenskraft. Det är en annan bild än den som Gail Tverberg och Nicole Foss ger av energi marknaden. Föredragen är på engelska. The consequences of cheaper fossil energy. How do lower fossil prices affect renewables, climate policy goals and the competitiveness of regions? Tweet

 • Energi

  Oljemarknad i förändring, A changing oil market.

  Den 10 september hade närverket NOG ett seminarium om den förändrade oljemarknaden med tre talare. Första delen handlade om användningen av fracking-tekniken i USA, som lett till en kraftig ökning av produktionen både av naturgas och s.k. skifferolja. Följden är ett minskat importberoende för USA och nya mönster i den internationella handeln med olja och gas, och även med kol. Detta är en annan bild än var Steve Kopits presenterar, Bjarne Schieldrop är bankman och ser och hör andra saker. Bassam Fattouh menar att tack vara skifferoljan så har nergången från MENA området kompenserats och utvinningen i världen ligger plant.…

 • Ekonomi

  Hoten mot tillväxten

  Det finns två stora frågetecken i svensk ekonomi idag, menar Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, skriver SvD i dag. Det ena frågetecknet är exporten. Det andra frågetecknet är den privata konsumtionen. Och båda kommer att påverkas av Peak Oil, men om det står inget skrivit i artikeln, och med detta i beaktande är det svår att alls se någon tillväxt i framtiden. Och hur fungera vår ekonomi då? Det finns ett klart samband mellan oljekonsumtionen och BNP på en global nivå. Det finns en längre artikel om detta i Nyhetsbrevet 0910 av Mats Lindqvist. Tweet