• Energi - Politik

    Energi, samhället och komplexitet 

    Thomas Homer-Dixon Professor på ”University of Waterloo”, talar i detta föredrag om komplexitet i vårt samhälle och kopplingen till energi. Många har en för enkel bild av energi som att det är något som vi har som ett bränsle, men det är också något det som gör att vi kan ha ett komplext samhälle. Hur kan man känna igen komplexitet? Det har många komponenter, många beröringspunkter, icke linjärt, mm. Komplexitet uppkommer för att lösa specifika problem. Tweet