• Energi

    TIME: Kan vi få slut på olja?

    Tidningen TIME har haft en artikel om att vi kanske kör slut på olja och andra naturresurser. Det kommer fler och fler artiklar av detta slag. Energy: Can We Run Out of Oil and Other Natural Resources? – Ecocentric – TIME.com. __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet