Sociologi

Dmitry Orlov om Social kollaps.

Print Friendly, PDF & Email

Detta är ett föredrag som Dmitry Orlov höll för ett drygt år sedan på The Long Now Foundation om jämförelser mellan USSR’s kollaps och den förestående för USA, vilka olikheter och likheter det finns och vilka utmaningar som står framför oss. En kollaps i USA kommer att påverka oss mycket mer än när USSR kollapsade, då berördes Finland och länderna runt Sovjet rätt mycket då länderna hade mycket handelsutbyte.

Filmen är 1:28 lång

De fem stegen som han talar om är:

  • Steg 1 den ekonomiska kollapsen
  • Steg 2 den kommersiella kollapsen
  • Steg 3 den politiska kollapsen
  • Steg 4 den sociala kollapsen
  • Steg 5 den kulturella kollapsen
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious