• Ekologi - Energi

    Fossil jakt.

    Michael Klare deltar i programmet TomDispatch om jakten på fossil energi och dess inverkan på miljön i ljuset av den senaste katastrofen i Golfen, och eventuella politiska konflikter som kan ligga i framtiden. Tweet