Hemsida

Kallelse till Årsmöte för ASPO Sverige

Print Friendly, PDF & Email

Härmed kallas medlemmar i ASPO Sverige till Årsmöte.

Tid: den 26 mars, kl 14:00
Plats: Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Rapport från styrelsen, kassör och revisor
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
5. Val av poster till styrelsen

  • Ordförande
  • 4 st styrelseledamoter

6. Beslut om medlemsavgift
7. Övriga ärenden
8. Justering av mötet

Efter mötet kommer Mikael Höök att hålla ett föredrag.

Anmälan görs som en kommentar nedan för att vi ska kunna planera lite.

Och vill man bli medlem så gör så här.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

9 Comments on “Kallelse till Årsmöte för ASPO Sverige

  1. Bengt;
    Jag är osäker på om jag är medlem eller inte (tror jag var det innan ASPO Sverige bildades) jag får i alla fall ASPO:s nyhetsbrev.
    Jag vill i vilket fall vara (bli) medlem och undrar hur och vad jag gör då? Ser ingen info om detta på sidan.

  2. Jag har installerat det på min dator, vet inte om det finns WiFi där. Mer kan jag inte lova.

Comments are closed.