• Ekonomi - Energi

    Lägesrapport

    Oljeutvinning och ekonomisk tillväxt Den globala oljeutvinningen ligger kvar på toppnivån kring 89 miljoner fat/dag*. Enligt IEA’s** senaste Oil Market Report så var utvinningen i september 88.7 Mfat/dag. Den ligger alltså ganska stilla på en platå , vid ungefär samma nivå som vid tidpunkten för finanskrisens utbrott sommaren 2008. Priset har under ganska lång tid nu legat i intervallet 100-120$/fat, i en svagt nedåtgående trend sedan ett halvår. Tweet