• Energi - Politik

    Remissvar till Trafikverket

    Vi har nu lämnat vårt svar till Trafikverket’s ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder” och det är specifikt deras ”UNDERLAGSRAPPORT” som vi kritiserar då den är undermålig och då blir huvudrapporten fel per automatik. Så här blev vårt svar. Tweet