• Ekonomi - Energi - Politik

    IMF varnar för global bränslebrist i nya scenarier

    Internationella valutafonden (IMF) har legat lågt om peakoil och inte varit alltför ivrig att beakta oljans roll för fortsatt tillväxt i världen. Sakta håller ett officiellt medvetande att växa fram kring världsekonomins beroende av allt mer flytande fossilt bränsle. Men finns det någon lösning på problemet med mindre mängd flytande bränsle? Andreas Larsson har översatt IMF:s nya rapport om peakoil. I den presenterar IMF fem olika scenarion, där samtliga andas en viss oro inför en kommande brist på fossilt bränsle som kommer att påverka vår tillväxt- och skulddrivna världsekonomi. Tweet