• Ekonomi - Energi

    Energigaserna – räddningen för industrin och miljön?

    Onsdag den 6 februari 2013 håller Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv och Plast- & Kemiföretagen ett kostnadsfritt seminarium. Under seminariet beskrivs industrins behov av energilösningar både ur ett svenskt, nordiskt och globalt perspektiv. Vi får höra hur representanter från gruvindustri, raffinaderi, livsmedels- och byggindustrin ser på deras företags energibehov och varför de väljer energigaser. Tweet