• Ekonomi - Energi - Politik

    Bok om Rysslands olja och oljepolitik

    Wheel of Fortune. The Battle for Oil and Power in Russia av Thane Gustafson som är Professor på Georgetown University med fokus på Sovjetunionen och Ryssland. Alice Friedemann har recenserat boken på energy skeptic och här följer några noteringar från den artikeln om Rysslands oljetillgångar. Ryssland står för vår största oljeimport och var 2012 10 Mm3 av totalt 24 Mm3, så vad som kommer att hända i Ryssland kommer att påverka oss och vår omvärld. Huvudtesen i boken är att Ryssland kommer att kollapsa igen, detta om inte landet börjar borra efter olja offshore och i Arktis med hjälp av…