• Energi

    ASPO Tyskland har gjort en analys av WEO 2017

    Det finns ingen egentlig sammanfattande prognos för framtida global oljeutvinning, utan bara tabeller i den kompletta WEO rapporten (150 €). Sammanfattningen som ASPO Tysklande gör är: Oljeutvinningen från existerande kommer att minska med 65 % till 2040. Okonventionella oljeutvinning kan inte stoppa nergången. 35 % av efterfrågan skulle behöva komma från fält som ännu inte har hittats*) eller som måste utvecklas. För att se på detta realistiskt så kommer oljeutvinningen att nästan halveras till 2040 Goda nyheter för klimatdebatten i alla fall. *) Denna var även som lägst 2016. Länk till pdf dokumentet nedanför Tweet

  • Ekologi - Ekonomi - Energi

    Crude: The Incredible Journey of Oil

    En dokumentär om en CO2 molekyl och dess tid på på jorden genom olika tidsåldrar fram till i dag, som plankton till att bli olja och sedan runt i vårt samhälle till klimatförändringar i dag. Olja driver alla andra energikällor så det är inte oviktigt och extremt svårt att ersätta denna energirika vätska. Den är från 2007 så finanskrisen, skifferoljan finns inte riktigt med. Nu har däremot Saudiarabien hamnat på löpsidorna som är en stor exportör av råolja. Tweet