• Ekonomi - Politik

    Robotar överlever inte automationen.

    Norman Pagett författare till boken ”The end of more” om robotar och AI. Han har skrivet en artikel om AI och robotar. Över århundradena har det vuxit fram ett ekonomiskt system som bygger på omvandling av energi från en form till en annan som ger mervärde och genererar handel. Handeln är ett mellanspel mellan produktionen och konsumtionen med varor inom det ramverk som vi skapat. AI är en anomali i vår arbetsmarknad eftersom AI och robotar bara kan producera, de har inget sätt att konsumera. Tweet