• Energi

    Vad händer med biobränsle för flyget – Fores

    Föres hade ett seminarium den 16 oktober om flygbränsle. Flygtrafiken ökar i omfattning. För att minska klimatpåverkan måste vi utveckla teknik, drivmedel och inte minst beteende. De senaste åren har utvecklingen av bioflybränsle accelererat – inte minst i Sverige. Det finns nu på youtube. Tweet