• Energi - Sociologi

    Nate Hagens: The Collision – RADIO ECOSHOCK

    Det finns en längre intervju med Nate Hagens om hans senaste artikel som vi skrev om i höstas. Här beskriver han lite hur ”superorganismen” fungerar. Detta ingår som han ser det i en ny gren av forskningen ”system ekonomi”. The real problem of humanity is the following: we have paleolithic emotions; medieval institutions; and god-like technology. Nate ser inte att vi frivilligt kommer att gör de förändringar som behövs för att rädda oss. Vi är för inbäddade i fossil energi, för vem vill ge upp miljarder energislavar som vi har. Tweet