• Politik

  Kan historia lära oss något om framtiden?

  Peter Turchin har studerat granbarkborrar och har nu börjat studera historia ungefär på samma sätt. Historiker av tradition har studerat böcker, brev och andra texter och om det är arkeologer så studerar man krukskärvor och mynt. Men Peter tycker det liknar sättet att studera skalbaggar sätt dom på kartong och räkna antenner han försöker ta ett mer långsiktigt grepp på historia. Tweet

 • Ekonomi - Energi

  Tim Garrett om Jevons paradox

  Tim Garrett från University of Utah presenterar ”Jevon’s Paradox: Why increasing energy efficiency will accelerate global climate change”. Här förklarar han att klimatekonomerna har fel i sina modeller om att effektivitet kan minska utsläppen av växthusgaser, det är nog precis tvärt om, att det ökar utsläppen lite som Jevon’s paradox. Det är Kayas ekvation som liger till grund för ekonomernas beräkning. Det finns beskrivet här av Jean-Mare Jancovici. Tweet

 • Ekonomi - Politik

  Ny film, Hot Money

  En ny film om problemen som vi står inför och där (General Wesley Clark) och hans son försöker göra ett seriöst försökt att koppla i hopp punkterna. Han har i och för sig inte med Peak oil eller befolkningsminskning men det har inte så stor betydelse. Ett smakprov finns här. Tweet