• Ekologi

    Film om järnåldern.

    En dokumentärfilm om järn hade nyligen premiär av en oberoende filmproducent, Davoud Gerami. Utan järn och stål skulle vår civilisation inte överleva. Age of Iron takes viewers on a journey through Asia in its poetic critique of global capitalism, dissecting the system’s inherent byproducts along the way: exploitation of the masses in the political South and alienation of the masses in the affluent North. Tweet