• Energi

    Derrick Jensen samtalar med Andreas Roos

    Derrick Jensen samtalar med Andreas Roos från Lunds universitet om hans avhandling Renewing power : Including global asymmetries within the system boundaries of solar photovoltaic technology. Avhandlingen finns här om ni vill läsa den. En kort sammanfattning är denna från Derrick: ”The book deals with the mismatch between the conventional expectations of solar technology and the not so promising ecological reality of massively increasing the world’s solar capacity.” I programmet så pratar man om en datormus Nager där man har försökt att följa varje del tillbaka till sitt ursprung, grönt är bra, rött där är ursprung okänt. En solcell är…