Energi

Derrick Jensen samtalar med Andreas Roos

Print Friendly, PDF & Email

Derrick Jensen samtalar med Andreas Roos från Lunds universitet om hans avhandling Renewing power : Including global asymmetries within the system boundaries of solar photovoltaic technology. Avhandlingen finns här om ni vill läsa den. En kort sammanfattning är denna från Derrick:

The book deals with the mismatch between the conventional expectations of solar technology and the not so promising ecological reality of massively increasing the world’s solar capacity.

I programmet så pratar man om en datormus Nager där man har försökt att följa varje del tillbaka till sitt ursprung, grönt är bra, rött där är ursprung okänt. En solcell är mer komplext än så här. Se bild.

Komplexiteten för en mus.


Sedan kommer man in på hur mycket resurser som behövs för solceller och omvandlar detta till landyta. En m2 solcell belastar en yta av ca 100 m2 företrädesvis i andra länder. Samtalet kommer även in på ERoEI för solceller problemet är var man drar systemgränsen.
Källa: Resistance Radio – Guest: Andreas Roos – Progressive Radio Network

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Derrick Jensen samtalar med Andreas Roos

  1. Min bestämda uppfattning är att denna komplexitet INTE kan upprätthållas om vi tar klimatfrågan på allvar. Då kommer den globala energitillförseln att minska kraftigt och vi kommer inte att kunna upprätthålla de globala försörjningskedjorna inkl. transporter. Om vi tar klimatfrågan på allvar, bedömer jag att Internet inte kommer att existera 2040. Av samma skäl som ovan.

Comments are closed.