• Energi

    Tom Murphy med i två podcast.

    Tom Murphy är professor i fysik på ”University of California” och skriver på bloggen Do the Math. Han har nu deltagit i två podcast, den ena är Crazy Town Podcast från Post Carbon Institute. Den andra är från Breaking Down: Collapse Del 51. Tom har en intressant fråga som han ställer. Tweet