Energi

Tom Murphy med i två podcast.

Print Friendly, PDF & Email

Tom Murphy är professor i fysik på ”University of California” och skriver på bloggen Do the Math. Han har nu deltagit i två podcast, den ena är Crazy Town Podcast från Post Carbon Institute.


Den andra är från Breaking Down: Collapse Del 51.


Tom har en intressant fråga som han ställer.

Önskar du att vår civilisation bara är i sin ungdom eller i dess slut? Vår civilisation är 1000-tals år gammal och bott i städer. Anser vi att vi bara är börja av mänsklighetens historia, så måste vi också ha ett långt perspektiv på hållbarhet. Om vi bara är början så måste vi se många tusentals år i framtiden, och då måste vi se hållbarhet i samma perspektiv och det som vi nu gör är det hållbart i dessa tidsskalor? Och då nästan allt vi gör nu inte hållbart!

Tom Murthy om hålbarhet

Källa: Crazy Town Podcast | Do the Math
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious